Standardisert pasientforløp for barn med komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser 0 – 6 år

Fagseminar, 31.03.2017, Trondsletten habiliteringssenterFagseminaret arrangeres av Barne- og ungdomsklinikken, Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) Trondsletten og Avdeling for fag og forskning.

Seminaret har vært!

Målgrppe er fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten, Statped Midt, helsetjenester i kommunene, PP-tjenester, skoler, barnehager, NAV-hjelpemiddelsentraler og andre interesserte.

Når og hvor

Dato
31.03.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Auditorium A2 på Øya Helsehus,
Mauritz Hansens gate 2, Trondheim
 
Arrangør
Trondsletten habiliteringssenter, Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)
 
Kontaktinformasjon
Kontaktpersoner:
Sissel Viken: Sissel.Viken@stolav.no   
Toril Heglum: toril.heglum@stolav.no   
Kirsten Aune Walter: kirsten.aune.walter@stolav.no  
Hege Ramsøy-Halle:  hege.ramsoy-halle@stolav.no 
 

Programmet

09:00  Presentasjon av pasientforløpet 
Forløpsansvarlig overlege Andreas Slørdahl, spesialpedagog Toril Heglum og fysioterapispesialist Sissel Viken HABU, Trondsletten

09:45  Pause

10:00  Kognitiv utredning av barn med omfattende tale- og bevegelsesvansker
v/ Kristine Stadskleiv, nevropsykolog Universitetssykehuset i Oslo/Ullevål

10:45  Pause m/ frukt

11:00  Kartlegging av prosessen fram til en kommunikasjonsløsning
v/ Tone Mjøen, ergoterapispesialist MA Habiliteringssenteret, Sentralsykehuset i Vestfold

11:45  Lunsj

12:30  Foreldreperspektivet
v/ Agnes Skorpen, brukerrepresentant

13:00  Medisinske og etiske aspekter
v/ seksjonsleder Berit Tamnes, Barne- og ungdomsklinikken St Olavs Hospital

13:30  Pause

13:45 Mangfold i barnehage og skole - gode erfaringer med inkluderende praksis
v/ Herlaug Hjelmbrekke, seniorrådgiver Statped midt, avdeling for sammensatte lærevansker

14:30  Pause

14:45   Instruert trening i basseng
v/ Gry Hansen, fysioterapispesialist HABU, Trondsletten

15:15   Oppsummering
v/ forløpsansvarlig overlege Andreas Slørdahl, spesialpedagog Toril Heglum og fysioterapispesialist Sissel Viken HABU, Trondsletten

Presentasjonene

Utfordringer i møte med den komplekse pasienten

Kartlegging av prosessen fram til en kommunikasjonsløsning

Kognitiv utredning av barn med omfattende tale- og bevegelsesvansker

Presentasjon av pasientforløpet 

Fant du det du lette etter?