Stamcelletransplanterte, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 14.11.2017-15.11.2017, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

To dagers lærings- og mestringskurs for stamcelletransplanterte. Både pasienter og pårørende er velkommen til å delta.

Gjennom veiledning, gruppesamtaler og foredrag er målet at deltakerne skal få økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordring. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon om sykdom, behandling og mestring.

Aktuelle tema

  • GVHD (graft versus host disease)
  • Tannhelse
  • Mestring
  • Trygderettigheter
  • Fysisk aktivitet
  • Trygderettigheter

Kurskostnad

Egenandel kr. 345,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset.

Henvisning leveres til kursansvarlig første kursdag, eventuelt sendes elektronisk til Lærings- og mestringssenter St. Olav eller per post til
St. Olavs Hospital HF
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Når og hvor

Dato
14.11.2017-15.11.2017 
Klokkeslett
09:30-15:00 
Sted
1902-bygget
Lærings- og mestringssenteret, 1. etg. i østfløya 1902-bygget, Øya
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs Hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Avdeling for blodsykdommer 
Innlegg fra
Hematolog (lege), tannpleier, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom 
Kontakt
Påmelding og ytterligere informasjon på tlf. 72 57 13 03 (lærings- og mestringssenteret)
 
Mer informasjon
elen.stokke@stolav.no