Stamcelletransplanterte, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner

To dagers lærings- og mestringskurs for stamcelletransplanterte. Både pasienter og pårørende er velkommen til å delta.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.  

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Sted
1902-bygget
Lærings- og mestringssenteret, 1. etasje i østfløya 1902-bygget, Øya
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Avdeling for blodsykdommer 
Innlegg fra
Hematolog (lege), tannpleier, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom 
Kontaktinformasjon
Påmelding og ytterligere informasjon på tlf. 72 57 13 03 (lærings- og mestringssenteret)
 
Mer informasjon
stine.denstad.with@stolav.no  

Kursdatoer

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis to ganger i året.

Vårens kurs er avlyst. Nye datoer for høstens kurs kommer.

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager, kl. 9:00 - 14:30 begge dager.

Det serveres kaffe/te og frukt på kurset. Lunsj kan du kjøpe i en av sykehuset kantiner eller ta med matpakke.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 375,- pr. 2020). Ved frikort er kurset gratis

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Innhold

Aktuelle tema

  • GVHD (graft versus host disease)
  • Tannhelse
  • Mestring
  • Trygderettigheter
  • Fysisk aktivitet

Mål

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av undervisning, mulighet for å stille spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog med andre i lignende situasjon. Pårørende er velkommen til å delta.

Vår kursoversikt

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

Les mer om stamcelletransplantasjon på www.nhi.no

Fant du det du lette etter?