Stamcelletransplanterte, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

To dagers lærings- og mestringskurs for stamcelletransplanterte. Både pasienter og pårørende er velkommen til å delta.

Neste kurs er planlagt våren 2018. Dato for kurset blir publisert senere.

Gjennom veiledning, gruppesamtaler og foredrag er målet at deltakerne skal få økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordring. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon om sykdom, behandling og mestring.

Aktuelle tema

  • GVHD (graft versus host disease)
  • Tannhelse
  • Mestring
  • Trygderettigheter
  • Fysisk aktivitet
  • Trygderettigheter

Kurskostnad

Egenandel kr. 345,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset.

Henvisning leveres til kursansvarlig første kursdag, eventuelt sendes elektronisk til Lærings- og mestringssenter St. Olav eller per post til
St. Olavs Hospital HF
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Når og hvor

Sted
1902-bygget
Lærings- og mestringssenteret, 1. etg. i østfløya 1902-bygget, Øya
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Avdeling for blodsykdommer 
Innlegg fra
Hematolog (lege), tannpleier, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom 
Kontakt
Påmelding og ytterligere informasjon på tlf. 72 57 13 03 (lærings- og mestringssenteret)
 
Mer informasjon
elen.stokke@stolav.no