Stamcelletransplanterte, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, Vår 2020, to dager kl. 9:00 - 14:30, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospital

To dagers lærings- og mestringskurs for stamcelletransplanterte. Både pasienter og pårørende er velkommen til å delta.

Neste kurs er planlagt våren 2020, dato er ikke bestemt.

Gjennom veiledning, gruppesamtaler og foredrag er målet at deltakerne skal få økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordring. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon om sykdom, behandling og mestring.

Aktuelle tema

  • GVHD (graft versus host disease)
  • Tannhelse
  • Mestring
  • Trygderettigheter
  • Fysisk aktivitet

Kurskostnad

Egenandel kr. 351,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Tid
Vår 2020, to dager kl. 9:00 - 14:30
Klokkeslett
 
Sted
1902-bygget
Lærings- og mestringssenteret, 1. etasje i østfløya 1902-bygget, Øya
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Avdeling for blodsykdommer 
Innlegg fra
Hematolog (lege), tannpleier, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom 
Kontaktinformasjon
Påmelding og ytterligere informasjon på tlf. 72 57 13 03 (lærings- og mestringssenteret)
 
Mer informasjon
elen.stokke@stolav.no  
Fant du det du lette etter?