SPARKi sykepleieinnovasjon 2020

Kongress, 02.09.2020, Ortopedisk avdeling Øya


AVLYST på grunn av koronapandemien!
En kongress av sykepleiere, for sykepleiere. Sykepleiere må i takt med tiden utvikle faget sitt, og utfordringene krever at vi er kreative, nyskapende og tenker løsninger gjennom innovasjon og forbedring.

SPARKi logo.png

I en helsetjeneste i stadig endring og med begrensede ressurser vil man i fremtiden få store utfordringer, også i sykepleietjenesten. Derfor vil evnen til å arbeide på nye måter være helt avgjørende for å lykkes i årene som kommer.

Sykepleiernes nærhet til pasienten gjør at kompetansen vi besitter er unik og uvurderlig, og vi har gjennom denne posisjonen en særskilt mulighet til å tenke innovasjon og tjenesteutvikling.

Vi ønsker å skape en arena hvor sykepleiere kan møtes og dele kunnskap og erfaringer relatert til innovasjon, innovasjonskultur og innovasjonsarbeid – på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten, på tvers av teori og praksis.

Det er med grunnlag i dette at sykepleietjenesten ved ortopedisk avdeling arrangerer en innovasjonskongress for sykepleiere høsten 2020. For å legge til rette for en hyggelig ramme rundt kongressen har vi valgt å legge arrangementet til Britannia Hotel 2. september 2020.

Vi er i gang med å få på plass et spennende og variert program sammen med våre samarbeidspartnere. Sykepleiere fra ulike steder i landet som har gjennomført spennende prosjekter kommer for å presentere sitt arbeid. Kongressen vil gi deg verktøy du kan bruke om du har en idé du ønsker å gå videre med. Kanskje du får tips om noe som passer din arbeidsplass?

Det du kan forvente av faglig innhold vil være:

  • Innovasjon og ledelse
  • Sykepleier som innovatør i pasientbehandlingen
  • Nytenkning i prosjekt og produktutvikling
  • Trender i fremtiden
Programmet legges ut her så snart det er klart.

Er du sykepleier og har et spennende og innovativt prosjekt? Ta gjerne kontakt med oss!

Følg med på vår instagram-konto for videre oppdateringer: @team.orto.stolav

Når og hvor

Dato
02.09.2020 
Klokkeslett
09:00-17:00
Sted
Britannia Hotell
 
Arrangør
Ortopedisk avdeling
 
Medarrangør

NTNU ISM, Trondheim Kommune, Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) og Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Mer informasjon
Påmeldingsskjema kommer så snart det er klart  
sykepleieinnovasjon2020@stolav.no
Fant du det du lette etter?