Søskengruppe, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, kl. 13 - 18 , Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Tilbudet er for søsken mellom 10 - 13 år  til barn og unge ved BUP-klinikk.

Har du en bror eller søster med psykiske vansker? Mange synes det er vanskelig å snakke om følelser og tanker knyttet til dette. Vi vil derfor tilby deg å delta i søskengruppe, der du kan møte andre i lignende situasjon.

Se program.

Gruppen treffes to ganger, 14. mars og 4. april kl. 13 - 18.

Inntil 10 deltakere i gruppen.

 

Når og hvor

Tid
kl. 13 - 18
Sted
Klostergata 46
BUP-klinikk, Klostergata 46.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs Hospital
 
Kontakt
Spørsmål om opplegget og påmelding til:
Inger Marie Opøien, tlf. 72 82 22 03 eller
E-post: inger.marie.opoien@stolav.no
 

Tilbud til foreldre:

  • Samtalegruppe 14. mars kl. 13 - 15.30

  • Ledes av ansatte ved BUP