Søskengruppe 9 - 10 år, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 05.09.2017, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital, Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Tilbudet er for søsken mellom 9 - 10 år  til barn og unge ved BUP-klinikk.

Har du en bror eller søster med psykiske vansker? Mange synes det er vanskelig å snakke om følelser og tanker knyttet til dette. Vi vil derfor tilby deg å delta i søskengruppe, der du kan møte andre i lignende situasjon.

Se program.

Gruppen treffes to ganger:

 • 05.09.17 og 26.09.17
 • Inntil 8 deltakere i gruppen.

Tilbud til foreldre

 • Samtalegruppe 05.09.17 kl. 13 - 15.30
 • Ledes av ansatte ved BUP

     Når og hvor

     Dato
     05.09.2017 
     Klokkeslett
     13:00-18:00 
     Sted
     Klostergata 46
     BUP-klinikk, Klostergata 46.
      
     Arrangør
     Lærings- og mestringssenteret, BUP-klinikk, Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs Hospital
      
     Kontakt
     Spørsmål om opplegget og påmelding til:
     Inger Marie Opøien, tlf. 72 82 22 03 eller
     E-post: inger.marie.opoien@stolav.no
      
     Mer informasjon
     inger.marie.opoien@stolav.no