Samarbeidsmøte med Mayoklinikken innen nyreforskning

Fagseminar, 31.08.2016-02.09.2016

Toneangivende forskere fra Mayoklinikken, San Diégo, Dallas og Pittsburgh bidrar på dette møtet som arrangeres av Nyreforskningsmiljøet ved St. Olav og NTNU i Trondheim.

Sentrale norske forskere innen nefrologi (nyremedisin) fra fire universitetssykehus har også innlegg på møtet som starter onsdag 31. august kl 1900 og varer til og med fredag 2. september 2016 kl 1300.

Overlege dr. med./professor Knut Aasarød, Avdeling for nyresykdommer ved St. Olavs Hospital, forteller videre at temaene er akutt og kronisk nyresvikt, elektrolyttforstyrrelser, transplantasjon, primære og sekundære glomerulonefritter  og hypertensjon.

Målgrupper

Selv om hovedmålgruppa er nefrologer, vil temaene som blir tatt opp være av interesse for generelle indremedisinere, kardiologer, intervensjons-radiologer, intensivleger og revmatologer.

For dem som ønsker å delta på møtet, kan man melde seg på via nettsiden: www.nephro.no, evt. kontakte en av legene ved nyreavdelingen på St. Olav for mer  informasjon.

Program

Program for Collaborate Meeting, Mayo Clinic, Trondheim Renal Research Group / Norwegian Society of Nephrology 

 

Når og hvor

Dato
31.08.2016-02.09.2016 
Klokkeslett
19:00-13:00
Sted
Hotel Scandic Nidelven
Havnegt. 1-3, 7400 Trondheim
 
Kontaktinformasjon
Overlege dr. med./professor Knut Aasarød
E-post: knut.aasarod@ntnu.no 
 
Fant du det du lette etter?