Regional utdanningskonferanse 2018

Konferanse , 06.06.2018-07.06.2018

Årets regionale utdanningskonferanse arrangeres den 6. og 7.  juni på Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital. Arrangør er St. Olavs hospital i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Bilde av plassen for Kunnskapssenteret.jpg
Foto: St. Olavs hospital, Geir Otto Johansen

Overordnet tema for konferansen er «Samarbeid om utdanning for framtidens helsetjenester – en optimistisk tilnærming mot et krevende framtidsbilde».  
Konferansen er støttet av Helse Midt-Norge og Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon. 
Målgruppe for konferansen er undervisere og praksisveiledere i helse- og sosialutdanningene, ledere og administrativt tilsatte fra universitet, høgskoler og helsetjenester, studenter og brukere.

St. Olavs hospitals eget kjøkken og Kundesenter vil bidra til en flott ramme rundt arrangementet.

Program

Se program for begge dagene her

Sosialt arrangement

Det vil bli festmiddag på hotell Scandic Nidelven 6. juni kl. 19.00.
Informasjon og kart over Scandic Nidelven

Overnatting og reiseutgifter
 

Reiseutgifter og overnattingskostnader betales av hver enkelt deltaker.
De som har behov for overnatting bestiller dette direkte selv til Scandic Nidelven på telefon 73 56 80 02 eller nidelven@scandichotels.com og oppgir bestillingskode BST0060618.

Påmelding og pris

Deltagelse på konferansen:
Begge dager inkludert lunsj kr. 1000,-
Deltagelse en dag inkludert lunsj kr. 600,-
Festmiddag kr. 600,-

Ny påmeldingsfrist 22. mai

Meld deg på her!

Arrangementkomiteen

Helsefaglig sjef Grete Ottersen Samstad, Forskningsavdelingen, St. Olavs hospital
Helsefaglig rådgiver Ingunn Bjørgum,Forskningsavdelingen, St. Olavs hospital
Adm.konsulent Nina Slind,Forskningsavdelingen, St. Olavs hospital

Leder PLUS-senteret Hilde Grimstad, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
Seniorkonsulent Janne Hjelde Wold, Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU
Seniorkonsulent Hanne Smevik, Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU
Kundesenteret ved St. Olavs hospital

Kontaktinformasjon

Spørsmål knyttet til det faglige innholdet i konferansen rettes til:
Grete Ottersen Samstad
helsefaglig sjef
E-post: grete.ottersen.samstad@stolav.no
Telefon: 958 27 197

Praktiske spørsmål knyttet til konferansen rettes til:
Kundesenteret
E-post: kundesenteret@driftsservice.no
Telefon: 06750

 

Bilde av Kunnskapssenteret. Foto

Når og hvor

Dato
06.06.2018-07.06.2018 
Klokkeslett
11:00-14:00
Sted
Kunnskapssenteret
Auditoriet KA11
 
Arrangør
St. Olavs hospital arrangerer konferansen i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. 
Mer informasjon
nina.slind@stolav.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.