Regional utdanningskonferanse 2018

Konferanse , 06.06.2018-07.06.2018 , Forskningsavdelingen

Årets regionale utdanningskonferanse arrangeres den 6. og 7.  juni på Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital. Arrangør er St. Olavs hospital i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.


Bilde av sykehusområdet på kveldstid. Foto

Overordnet tema for konferansen er «Samarbeid om utdanning for framtidens helsetjenester – en optimistisk tilnærming mot et krevende framtidsbilde».  
Konferansen er støttet av Helse Midt-Norge og Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon. 
Målgruppe for konferansen er undervisere og praksisveiledere i helse- og sosialutdanningene, ledere og administrativt tilsatte fra universitet, høgskoler og helsetjenester, studenter og brukere.
Hold av datoene! Detaljert program og åpning for påmelding kommer medio mars 2018.

St. Olavs hospitals eget kjøkken og Kundesenter vil bidra til en flott ramme rundt arrangementet.

Program

Kommer!

Sosialt arrangement

Kommer!

Overnatting og reiseutgifter
 

Reiseutgifter og overnattingskostnader betales av hver enkelt deltaker.
De som har behov for overnatting bestiller dette direkte selv til Scandic Nidelven på telefon 73 56 80 02 eller nidelven@scandichotels.com og oppgir bestillingskode BST0060618.

Påmelding og pris

Kommer!

Arrangementkomiteen

Helsefaglig sjef Grete Ottersen Samstad, Forskningsavdelingen, St. Olavs hospital
Helsefaglig rådgiver Ingunn Bjørgum,Forskningsavdelingen, St. Olavs hospital
Adm.konsulent Nina Slind,Forskningsavdelingen, St. Olavs hospital

Leder PLUS-senteret Hilde Grimstad, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
Seniorkonsulent Janne Hjelde Wold, Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU
Seniorkonsulent Hanne Smevik, Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU
Kundesenteret ved St. Olavs hospital

Kontaktinformasjon

Spørsmål knyttet til det faglige innholdet i konferansen rettes til:
Grete Ottersen Samstad
helsefaglig sjef
E-post: grete.ottersen.samstad@stolav.no
Telefon: 958 27 197

Praktiske spørsmål knyttet til konferansen rettes til:
Nina Slind
administrasjonskonsulent
E-post: nina.slind@stolav.no
Telefon: 970 95 276

 

Bilde av Kunnskapssenteret. Foto

Når og hvor

Dato
06.06.2018-07.06.2018 
Klokkeslett
11:00-14:00 
Sted
Kunnskapssenteret
Auditoriet KA12
 
Arrangør
Forskningsavdelingen
St. Olavs hospital arrangerer konferansen i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. 
Mer informasjon
nina.slind@stolav.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.