Regional utdanningskonferanse 2016

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 09.03.2016-10.03.2016

 

Konferansens formål er å belyse mulighetene som ligger foran oss i utviklingen av helse- og sosialtjenestene i Midt-Norge. Det er viktig at utdanningene har høy kvalitet og at sammenhengen mellom teori og praksis kommer tydelig til uttrykk. Et godt samspill mellom utdanning, forskning og tjenesteutøvelse er nødvendig for å svare på fremtidens kompetansebehov, og for å bidra til tjenester med høy kvalitet til pasienter og brukere. Konferansen er satt sammen rundt to hovedtema: Kunnskapsbasert praksis og digital samhandling. Vi ønsker å løfte fram gode eksempler på hvordan man kan lykkes med godt samspill mellom utdanning, forskning og tjenesteutøvelse i helse- og sosialtjenestene - for å samskape framtidas helse- og sosialarbeidere.

Målgruppe:

Beslutningstakere i helseforetak, kommuner og utdanningsinstitusjoner, fagutviklere ved sykehus og i kommunene, lærere og forskere ved utdanningene, praksisveiledere i helse- og sosialtjenestene, brukerorganisasjoner, studenter og andre med interesse for området.

Påmeldingsfrist er 1. februar!

https://hint.hoopla.no/sales/1362630366/

Faktura sendes til oppgitt fakturaadresse (oppgi ressursnummer/kostnadssted).

Konferansepriser

Kr 1.200. Avgiften inkluderer faglig program og dagpakke på begge dager, og består av lunsj, samt pausemat og kaffe/te.
3-retters festmiddag 9. mars kr. 485,-
NB! Festmiddagen betales direkte til hotellet ved avreise. Evt. reise og overnatting kommer i tillegg.

Hotell

Enkeltrom inkl. frokost kr. 1.195 Dobbeltrom inkl. frokost kr. 1.395 pr. rom.

Reservasjon av hotellrom og betaling av rom, gjøres direkte med hotellet. Rom bestilles på www.scandichotels.no/hell Bruk bookingkode BHOG080316 ved rombestilling.

Ved bestilling av hotellrom etter 10. februar 2016, gjelder hotellets priser.

Avmelding

Ved avmelding innen 10. februar, vil konferanseavgiften, med et fradrag av kr 500 bli refundert. Ved avmelding etter denne dato gis det ingen refusjon. 


 


 

Når og hvor

Dato
09.03.2016-10.03.2016 
Klokkeslett
10:00-13:00 
Sted
Scandic Hell, Stjørdal
www.scandichotels.no/hell

Hotellet ligger 600 m fra Trondheim Lufthavn Værnes.
 
Arrangør
Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene 
Kontakt
Faglig koordinator:
Astrid Stamnes, Helse Nord-Trøndelag
Epost: astrid.stamnes@hnt.no
Tlf: 74 09 82 80

Teknisk koordinator
Anne M. Sandberg
Epost: anne.m.sandberg@hint.no
Tlf: 74 21 23 28/905 18 790