Regional samhandlingskonferanse 2020

Konferanse, 11.03.2020-12.03.2020

Arrangeres av KS, Regionalt brukerutvalg, helseforetakene og Helse Midt-Norge RHF. Hensikten er å bygge et felles grunnlag for videreutvikling av samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene.

Nasjonale føringer med bakgrunn i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen er sentralt på konferansen. Andre stikkord er brukerperspektiv, Helseplattformen, kompetanse og kunnskapsgrunnlag.

Målgruppen for konferansen er medlemmer av samarbeidsutvalg og andre samhandlingsfora, helseledere i kommuner og helseforetak, fastleger, representanter fra bruker- og frivillige organisasjoner - og alle andre som er opptatt av og jobber med samhandling.

Når og hvor

Dato
11.03.2020-12.03.2020 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Scandic Hell
 
Innlegg fra
Se program 
Mer informasjon
Regional samhandlingskonferanse 2020  
konferanser@videre.ntnu.no
Fant du det du lette etter?