Regional forskningskonferanse 2017

Konferanse, 06.06.2017-07.06.2017, Forskningsavdelingen

Årets regionale forskningskonferanse arrangeres av St. Olavs Hospital i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Flyfoto over sykehusområdet og Trondheim by. Foto: St. Olavs Hospital
Flyfoto over sykehusområdet og Trondheim by. Foto: St. Olavs Hospital

Konferansen er støttet av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon. Formålet med konferansen er å stimulere og legge til rette for samarbeid i regionen innenfor forskning og utdanning til beste for pasienten. Konferansen vil foregå på Kunnskapssenteret, St. Olavs  Hospital. Overordnet tema for det spennende faglige programmet  er « Til beste for pasienten».  St. Olavs Hospitals eget kjøkken og Kundesenter vil bidra til en flott ramme rundt arrangementet.

Program

Her finner du program for begge dagene!

Innsendte abstracts

Vi har invitert til innsending av abstracts som skal gi en bred presentasjon av forskningsaktivitet i regionen. Spesielt ble forskere som har fått midler fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU oppfordret til å presentere sine forskningsprosjekter. 12 av prosjektene blir presentert på konferansen, og 4 prosjektledere har blitt kontaktet med spørsmål om å delta med videopresentasjon av sitt prosjekt (produseres i samarbeid med konferansen). Videoene publiseres på videoveggen i Kunnskapssenteret 6. og 7. juni.

Nedenfor kan innsendte abstracts leses:

Stein Conradsen, Helse Møre og Romsdal - Patients’ experiences from an education programme ahead of orthopaedic surgery – a qualitative study

Stein Conradsen, Helse Møre og Romsdal - Received knowledge of elective surgical patients and their trust in hospital staff: a cross-sectional multicentre study

Christer Andre Jensen, Helse Møre og Romsdal - Intrafractional baseline drift during free breathing breast cancer radiation therapy

Carina Gøtestam Skorpen, Ålesund sykehus og NTNU - Fødselvekt justert for gestasjonsalder og kjønn hos barn av kvinner med systemisk lupus erythematosus sammenlignet med normale kontroller. Betydningen av sykdomsaktivitet.

Carina Gøtestam Skorpen, Ålesund sykehus og NTNU - Forekomst av preeklampsi og prematur fødsel hos kvinner med systemisk lupus erythematosus sammenlignet med kontroller. Betydningen av sykdomsaktivitet.

Guri Holmen Gundersen, Sykehuset Levanger - Er det sammenheng mellom pleuravæske og livskvalitet hos pasienter med hjertesvikt? 
Les artikkel til prosjektet her!

Lise Tuset Gustad, Sykehuset Levanger - Hjertefunksjon forbundet med tidligere, nåværende og repeterte angst og depresjonssymptomer.
Les artikkel til prosjektet her!

Morteza Esmaeili, NTNU - Robust detection of 2-hydroxyglutarate at 7T high field with a fully adiabatic LASER sequence

Jana Kim, NTNU - Multiparametric MRI for optimal prostate cancer detection in TRAMP mice

Kirsten Margrete Selnæs, NTNU - Prostatakreft: PET/MR avbildning i utredning av tilbakefall

Neil Peter Jerome, NTNU - The PeTreMaC Trial - Personalised Treatment for High-risk Mammary Cancer using Advanced Diffusion and combined MR-PET Imaging

Jon Arne Sandmæl, NTNU og LHL-klinikkene Røros - Trening og ernæring ved hode-halskreft - en randomisert pilotstudie

Ingerid Reinertsen, Sintef - Beslutningsstøtte for nevrokirurger

Kirstin Ursin, St. Olavs Hospital - Sykdomsaktivitet under og etter svangerskap hos kvinner med aksial spondylartritt: En prospektiv multisenter studie

Ingrid Løvold Mostad, St. Olavs Hospital - Ernæringspraksis på St. Olavs Hospital. Aktuelt fra Ernæringsutvalget

Hanne Tøndel, St. Olavs Hospital/NTNU - Akutte bivirkninger etter kurativ strålebehandling for prostatakreft, resultater fra en randomisert to-senter studie

Randi Marie Mohus, St. Olavs Hospital/NTNU - Association of iron status with the risk of bloodstream infection in a general Norwegian population. The HUNT study

Ingerid Arbo, St. Olavs Hospital/NTNU - Bidrar ekstra trening i skoletida til at yrkesfagelever blir bedre fysisk skikket til å gjennomføre videregående

Ingvild Saltvedt, St. Olavs Hospital/NTNU - The Norwegian Cognitive impairment after stroke (Nor-COAST) study

Inger Lise Bangstad, Sykehuset Levanger - Stop Sepsis Nurse – nurses and doctors experience after the program

Sigrid Berg, NTNU - Bedre kreftbehandling med ultralyd, mikrobobler og nanopartikler

Bente Talseth-Palmer, Helse Møre og Romsdal/NTNU - Targeted next-generation sequencing of 22 mismatch repair genes identifies Lynch syndrome families

Jorunn Sandvik, St. Olavs Hospital, Helse Møre og Romsdal og NTNU - Langtidsresultater etter fedmekirurgi

Tor Ivar Hansen, St. Olavs Hospital/NTNU - Web-basert undersøkelse av hjernehelse

Thea Beate Brevik, Molde sjukehus - Pasienter med ikke-vestlig bakgrunn sine erfaringer med å være kreftsyk i Norge

Ina Løvås, St. Olavs Hospital - How does chronic pain in patients with psychiatric disorders differ from chronic pain in a general population sample? A pilot study

Åsa Askim, NTNU, Depression and anxiety symptoms and the risk of bloodstream infection in a Norwegian population-based cohort: The HUNT-Study

Åsa Askim, NTNU, Poor performance of quick-SOFA (qSOFA) score in predicting severe sepsis and mortality – a prospective study of patients admitted with infection to the emergency department

Sosiale arrangementer

For første gang i Norge kommer utstillingen "Body Worlds Vital" til Trondheim. Utstillingen er på NTNU Vitenskapsmuseet i perioden 6. juni - 8. oktober. Dette er en sjelden mulighet til å oppleve en helt unik utstilling som hjelper oss til å forstå raffinementet og skjørheten i våre egne kropper. Ved hjelp av autentiske menneskelige organer og multimedia viser utstillingen kroppen i trivsel, smerte og sykdom.

I forbindelse med forskningskonferansen har vi vært så heldige å fått reservert egen tid til utstillingen. Vi går samlet ned til utstillingen som starter kl. 17:45 (ca. 15 minutters gange). Ved behov for transport ta kontakt med nina.slind@stolav.no (970 95 276).
Mer informasjon om utstillingen finner du på Vitenskapsmuseets hjemmeside.

Festmiddag på Scandic Nidelven 6. juni kl. 20.00.

Påmelding og pris

  • Deltagelse begge dager inkludert lunsj: kr. 1000,-
  • Deltagelse en dag inkludert lunsj: kr. 600,-
  • Utstilling av Bodyworld: kr. 220,-
  • Festmiddag: kr. 500,-

Bindende påmelding innen 10. mai 2017

Påmeldingsskjema

Overnatting og reiseutgifter

Reiseutgifter og overnattingskostnader betales av hver enkelt deltaker.
De som har behov for overnatting bestiller dette direkte selv til Scandic Nidelven på telefon 73 56 80 02 eller nidelven@scandichotels.com og oppgir bestillingskode STO060617. Pris pr. enkeltrom inkludert frokost er kr. 1295,-

Arrangementkomiteen

  • Forskningsdirektør Petter Aadahl, St. Olavs Hospital HF
  • Forskningssjef Siv Mørkved, St. Olavs Hospital HF
  • Prodekan Pål Romundstad, Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU
  • Seniorkonsulent Janne Hjelde Wold, Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU
  • Administrasjonskonsulent Kjersti Tingstad Skjevik, St. Olavs Hospital HF
  • Administrasjonskonsulent Nina Slind, St. Olavs Hospital HF

Kontaktinformasjon

Spørsmål knyttet til det faglige innholdet i konferansen rettes til:

Siv Mørkved
Forskningssjef
E-post: siv.morkved@stolav.no
Telefon: 971 46 490

Praktiske spørsmål knyttet til konferansen rettes til:

Nina Slind
Administrasjonskonsulent
E-post: nina.slind@stolav.no
Telefon: 970 95 276

Olav Kyrres plass foran Kunnskapssenteret. Foto: St. Olavs Hospital
Olav Kyrres plass foran Kunnskapssenteret. Foto: St. Olavs Hospital

Når og hvor

Dato
06.06.2017-07.06.2017 
Klokkeslett
11:00-14:00 
Sted
Kunnskapssenteret
Konferansen holdes i KA12.
 
Arrangør
Forskningsavdelingen
Konferansen er støttet av Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU