Psoriasis, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 22.10.2019-23.10.2019, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospital

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med psoriasis. Pårørende er også velkommen til å delta.

Gjennom veiledning, gruppesamtaler, praktiske øvelser og trening er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordring. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon om sykdom, behandling og egenmestring.

Tid

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis to ganger per år. Neste kurs planlegges våren 2019, datoer er ikke bestemt ennå.

Aktuelle tema

  • Hva er psoriasis
  • Behandling / egenbehandling
  • Mestring
  • Fysisk aktivitet
  • Trygderettigheter
  • Kosthold
  • Informasjon fra Norsk Psoriasisforbund

Kurskostnad

Egenandel kr. 351,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv


 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Dato
22.10.2019-23.10.2019 
Klokkeslett
09:00-14:30 Kl. 9:00 - 14:30 begge dager
Sted
1902-bygget
St. Olavs Hospital, 1902-bygget, 1. etasje,
Lærings- og mestringssenteret, venstre fløy, første dør på høyre hånd.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner i samarbeid med Hudavdelingen, St. Olavs Hospital HF og lokal- og fylkeslaget av Norsk Psoriasisforbund, Trondheim. 
Kontaktinformasjon
Påmelding: tlf. 72 57 13 03 (Lærings- og mestringssenteret)


Ved spørsmål, kontakt kursansvarlig på e-post: elen.stokke@stolav.no
 
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.