Psoriasis, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring , 17.04.2018-18.04.2018 , LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med psoriasis. Pårørende er også velkommen til å delta.

Gjennom veiledning, gruppesamtaler, praktiske øvelser og trening er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordring. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon om sykdom, behandling og egenmestring.

Tid

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis to ganger per år. Neste kurs planlegges i april 2018.

Aktuelle tema

  • Hva er psoriasis
  • Behandling / egenbehandling
  • Mestring
  • Fysisk aktivitet
  • Trygderettigheter
  • Kosthold
  • Informasjon fra Norsk Psoriasisforbund

Kurskostnad

Egenandel kr. 345,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv


 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Dato
17.04.2018-18.04.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
1902-bygget
St. Olavs Hospital, 1902-bygget, 1. etg.
Lærings- og mestringssenteret, venstre fløy, første dør på høyre hånd.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner i samarbeid med Hudavdelingen, St. Olavs Hospital HF og lokal- og fylkeslaget av Norsk Psoriasisforbund, Trondheim. 
Kontakt
Påmelding: tlf. 72 57 13 03 (Lærings- og mestringssenteret)


Ved spørsmål, kontakt kursansvarlig på e-post: elen.stokke@stolav.no
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.