Psoriasis, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 3. og 4. november 2020, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med psoriasis. Pårørende er også velkommen til å delta.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.  

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.  

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Tid
3. og 4. november 2020
Klokkeslett
 
Sted
1902-bygget
St. Olavs Hospital, 1902-bygget, 1. etasje,
Lærings- og mestringssenteret, venstre fløy, første dør på høyre hånd.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner i samarbeid med Hudavdelingen, St. Olavs Hospital HF og lokal- og fylkeslaget av Norsk Psoriasisforbund, Trondheim. 
Kontaktinformasjon
Påmelding: tlf. 72 57 13 03 (Lærings- og mestringssenteret)


Ved spørsmål, kontakt kursansvarlig på e-post: elna.marie.tonheim@stolav.no
 

Kursdatoer

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis to ganger i året.

Vårens kurs er avlyst. Nye datoer for høstens kurs kommer.

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Det serveres kaffe/te og frukt på kurset. Lunsj kan du kjøpe i en av sykehuset kantiner eller ta med matpakke.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 351,- pr. 2020). Ved frikort er kurset gratis

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Innhold

Aktuelle tema

  • Hva er psoriasis
  • Behandling / egenbehandling
  • Mestring
  • Fysisk aktivitet
  • Trygderettigheter
  • Kosthold
  • Informasjon fra Norsk Psoriasisforbund

Mål

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av undervisning, mulighet for å stille spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog med andre i lignende situasjon. Pårørende er velkommen til å delta.

Vår kursoversikt

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

Les mer om psoriasis på helsenorge.no

Les mer om Psoriasis- og eksemforbundet

Fant du det du lette etter?