Presentasjonsteknikk

Kurs, Etter forespørsel, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner

Kurset går over en dag. Målet er at deltakerne videreutvikler seg som undervisere ved gruppeopplæring. Kurset er praktisk rettet og basert på øvelser som filmes og brukes som grunnlag for tilbakemelding.

Når og hvor

Tid
Etter forespørsel
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med LMS-ene på St.Olavs Hospital 
Kontakt
Siv Hege Forbord
e-post: siv.hege.forbord@stolav.no
tlf: 72 57 46 33
 

Invitasjon kommer når dato er satt