Perinatalkonferanse

Konferanse, 17.03.2020, St. Olavs hospital

Perinatalkomiteen i Trøndelag, Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital og Barnevernvakta i Trondheim har gleden av å invitere til fagkonferanse 17.03.20.


Kurset er dessverre avlyst!


Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital, Barnevernvakta i Trondheim og Perinatalkomiteen ser seg dessverre nødt til å avlyse Perinatalkonferansen 17.03.20. Nærmere 400 ansatte fra alle sykehusene og de fleste kommunene i Helse- Midt er sterkt representert på konferansen.

St. Olavs hospital fraråder fom 08.03.20 alle ansatte å delta på kurs, kongresser og liknende som samler sykehuspersonell fra andre foretak og institusjoner. Innstrammingen gjelder for hele Helse Midt-Norge. Denne innstrammingen kommer for å minimere risikoen for at helsepersonell utsettes for koronasmitte. Vi må gjøre hva vi kan for å unngå at våre ansatte blir smittet og syke, med de beredskapsmessige og driftsmessige konsekvenser det kan ha.

Vi planlegger å arrangere Konferansen igjen så snart dette lar seg gjøre.
Har du lagt kursarrangementet i din kalender, husk å slett avtalen.
Meld interesse på nytt hvis du ønsker å delta på tilsvarende kurs senere.


En mor og sønn som står på stranda og speider utover havet.

Foto: Bjørn Wad


Når og hvor

Dato
17.03.2020 
Klokkeslett
08:00-15:30
Sted
Kunnskapssenteret
KA12, det store auditoriummet i 1. etasje.
 
Arrangør

 
Kontaktinformasjon
Elisabeth Balstad Magnussen
Seksjonsoverlege gynekologi
St. Olavs hospital

E-post: Elisabeth.Balstad.Magnussen@stolav.no
 

Vi ønsker med denne konferansen å sette fokus på omsorgssvikt for ufødte og nyfødte barn, og at alle som jobber med gravide, nye familier og spe- og småbarn skal få økt sin kompetanse på vold og overgrep. Det er også behov for økt kunnskap om alvorlig psykisk lidelse i svangerskap og barseltid. Videre vil vi ha kompetanseheving på lovverket når helsepersonellet blir bekymret og utfordres på taushetsplikten i samhandling med samarbeidende instanser og barneverntjenesten. Sist men ikke minst vil vi også ha fokus på hvordan vi ivaretar oss selv og våre kollegaer som hjelpere etter de belastinger vi blir utsatt for i krevende pasientsaker.

Program for dagen

Her finner du programmet for dagen.

Påmelding

NB! Konferansen er fulltegnet!

Vi sjekker muligheter for streaming. Info kommer.

Deltakelse er gratis, men krever påmelding.

Påmelding finner du her (Læringsportalen)

Målgruppe

Konferansen favner bredt og er relevant for alle som jobber med svangerskap, barn og familier i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det være seg sykehus, fastleger, helsestasjoner, innen pediatri, barnevern, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, og andre som kommer i kontakt med denne pasientgruppen.

Arrangører

Perinatalkomiteen i Trøndelag, Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital og Barnevernvakta i Trondheim.

Kort om perinatalkomiteen

Perinatalkomiteene er ett av flere tiltak som er opprettet for å redusere perinatal dødelighet i Norge.

Helse Midt-Norge har en Regional Perinatalkomitee hvor medlemmer i komiteen er også med i en av de to lokale arbeidsgrupper, en i Møre og Romsdal og en for begge Trøndelagsfylkene.

Perinatalkomiteene ble opprettet som en oppfølging av NOU 1984: Perinatal omsorg i Norge.

Opprettelsen var ett av en rekke tiltak for å bedre kvaliteten på svangerskaps- og fødselsomsorgen.

Formålet med komiteen er kvalitetsfremmende arbeid, noe som også innebærer å være et samarbeidsorgan mellom kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Den Regionale perinatalkomiteen i Helse Midt-Norge skal overvåke og kvalitetssikre fødselsomsorgen i regionen.
Komiteen skal legge nasjonale og regionale retningslinjer til grunn for sitt arbeid.

Komiteen er et ledd i den interne kvalitetssikring av tjenesten og atskilt fra tilsynsmyndighetene

Fant du det du lette etter?