Perinatalkonferanse: Alvorlig vold mot små barn

Konferanse, 17.10.2022, Fødeavdelingen

Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital, Barnevernvakta i Trondheim og Perinatalkomiteen i Trøndelag har gleden av å invitere til fagkonferanse 17.10.22.

En mor og sønn som står på stranda og speider utover havet.

Foto: Bjørn Wad

Når og hvor

Dato
17.10.2022 
Klokkeslett
08:00-15:30
Sted
Kunnskapssenteret
KA12, det store auditoriummet i 1. etasje.
 
Arrangør
Fødeavdelingen
 
Medarrangør

Barnevernsvakta og Perinatalkomiteen i Trøndelag.

Kontaktinformasjon
Liv Hilde Lothe / Roger Aalberg
St. Olavs hospital

E-post: post.kvinne@stolav.no
 
Vi vil med denne konferansen sette fokus på alvorlig vold mot små barn, og ønsker at alle som jobber med gravide, nye familier og spe- og småbarn skal få økt sin kompetanse på vold og overgrep.

Videre vil vi ha kompetanseheving på lovverket når helsepersonellet blir bekymret og utfordres på taushetsplikten i samhandling med samarbeidende instanser og barneverntjenesten.

Sist men ikke mist vil vi også ha fokus på hvordan vi ivaretar oss selv og våre kollegaer som hjelpere etter de belastinger vi blir utsatt for i krevende pasientsaker.

Velkommen på konferanse!


Program for dagen

Her finner du programmet for dagen.

Presentasjoner for dagen

Når er det grunn til å tro? Symptomer og tegn på mishandling av de minste barna - Arne Myhre, dr.med og overlege Barne- og ungdomsklinikken St. Olavs hospital

Hvordan jobber KRIPOS med etterforskning av alvorlig vold mot barn? Etterforskning ogdokumentasjon, samt erfaring med kommunikasjon med foreldrene - Nina Bergsvik Thorn, Politioverbetjent ved Barnevoldsavsnittet, KRIPOS

Omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn sett fra Fylkesnemdas side - Marianne Høyer, lederfor Fylkesnemnda i Trøndelag

KRIPOS-rapporten: Alvorlig vold mot små barn - Anniken Inze Albretsen, KRIPOS og Heidi Fischer-Norman, KRIPOS

Når helsepersonellet blir bekymret og utfordres på taushetsplikten i samhandlingen med samarbeidende instanser og barneverntjenesten - Statsforvalteren i Trøndelag

Forståelse og håndtering av vikarierende traumatisering og omsorgsslitasje etter store påkjenninger i jobben - Svein Øverland, psykologspesialist og leder i NERS, St. Olavs hospital


Påmelding

Påmelding finner du her (Læringsportalen)

Kostnad: 300kr per pers.

Trykk her for registrering av navn og fakturainformasjon

Målgruppe

Konferansen favner bredt og er relevant for alle som jobber med svangerskap, barn og familier i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det være seg sykehus, fastleger, helsestasjoner, innen pediatri, barnevern, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, og andre som kommer i kontakt med denne pasientgruppen som studenter, nyansatte, vikarer og hospitanter.

Fant du det du lette etter?