Parkinson, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 17.10.2019-18.10.2019, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospital

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med parkinson. Pårørende er velkommen til å delta.

Gjennom veiledning, gruppesamtaler, praktiske øvelser og trening er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordring. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon om sykdom, behandling, mestring og aktivitet.

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis to ganger i året.

Aktuelle tema

  • Å leve med Parkinson
  • Hva er Parkinsons sykdom? Årsaker, symptomer og behandlingsmuligheter
  • Utfordringer i forhold til tale, stemme og spising
  • Kosthold
  • Trening og aktivitet
  • Hverdagsaktiviteter
  • Trygderettigheter
  • Hvordan kan en parkinsonsykepleier bidra til en bedre hverdag?

Kurskostnad

Egenandel kr. 351,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv


 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.


Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Dato
17.10.2019-18.10.2019 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
1902-bygget
St. Olavs Hospital, 1902-bygget, 1. etasje, 
Lærings- og mestringssenteret, venstre fløy, første dør på høyre hånd.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner i samarbeid med Nevrologisk avdeling og Sør-Trøndelag Parkinsonforening 
Kontaktinformasjon
Påmelding: tlf. 72 57 13 03 (lærings- og mestringssenteret)


Ved spørsmål, kontakt kursansvarlige på e-post: mari-anne.myrberget@stolav.no eller
kine.rasmussen@stolav.no
 
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.