Parkinson, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 21.11.2017-22.11.2017, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med parkinson. Pårørende er velkommen til å delta.

Gjennom veiledning, gruppesamtaler, praktiske øvelser og trening er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordring. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon om sykdom, behandling, mestring og aktivitet.

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis to ganger i året.

Aktuelle tema

  • Å leve med Parkinson
  • Hva er Parkinsons sykdom? Årsaker, symptomer og behandlingsmuligheter
  • Utfordringer i forhold til tale, stemme og spising
  • Kosthold
  • Trening og aktivitet
  • Hverdagsaktiviteter
  • Trygderettigheter
  • Hvordan kan en parkinsonsykepleier bidra til en bedre hverdag?

Kurskostnad

Egenandel kr. 345,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv


 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset.

Henvisning leveres til kursansvarlig første kursdag, eventuelt sendes elektronisk til Lærings- og mestringssenter St. Olav eller per post til
St. Olavs Hospital HF
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Når og hvor

Dato
21.11.2017-22.11.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
1902-bygget
St. Olavs Hospital, 1902-bygget, 1. etg.
Lærings- og mestringssenteret, venstre fløy, første dør på høyre hånd.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner i samarbeid med Nevrologisk avdeling og Sør-Trøndelag Parkinsonforening 
Kontakt
Påmelding: tlf. 72 57 13 03 (lærings- og mestringssenteret)


Ved spørsmål, kontakt kursansvarlige på e-post: mari-anne.myrberget@stolav.no