Osteoporose / beinskjørhet, lærings- og mestringskurs

Kurs, 09:00 - 13:30, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har beinskjørhet. Pårørende er velkomne til å delta.

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis fire ganger i året. Neste planlagte kurs:

  • tidlig vår 2018

Gjennom veiledning, gruppesamtaler, praktiske øvelser og trening er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordring. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon om sykdom, behandling og egenmestring.

Aktuelle tema

  • Hva er osteoporose?
  • Medikamentell behandling og siste nytt fra forskning
  • Erfaringer med å leve med osteoporose
  • Trygderettigheter
  • Hvorfor er trening så viktig?
  • Trygge øvelser i gymsal
  • Prioriteringer i hverdagen

Kurskostnad

Egenandel kr. 345,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv


 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset.

Henvisning leveres til kursansvarlig første kursdag, eventuelt sendes elektronisk til Lærings- og mestringssenter St. Olav eller per post til
St. Olavs Hospital HF
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Når og hvor

Tid
09:00 - 13:30
Sted
Undervisningsrom blir bestemt når datoene er bestemt
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner i samarbeid med Endokrinologisk seksjon 
Innlegg fra
Fysioterapeuter, ergoterapeut, lege, sosionom og bruker 
Kontakt
Påmelding: tlf. 72 57 13 03 (lærings- og mestringssenteret)

Ved spørsmål, kontakt kursansvarlig på e-post: kari.bjornstad@stolav.no