Øre-nese-halskreft. Lærings- og mestringskurs

To dagers pasientopplæring for deg med kreft i øre-nese-halsregionen. Pårørende er velkomne til å delta.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Dersom du ikke er invitert til kurs gjennom St. Olavs hospital, trenger du legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

 Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Rehabiliteringsklinikken
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Det serveres kaffe og te på kurset. Vi anbefaler at du tar med matpakke til lunsjen.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 386,-). Ved frikort er kurset gratis.

Innhold

  • informasjon om sykdom og behandling
  • en brukerhistorie
  • hvordan mestre hverdagen
  • fatigue / utmattelse
  • munntørrhet
  • ernæring og svelgproblem
  • logopedens rolle
  • kreftkoordinators rolle

Mål

Mange pasienter med kreft i ØNH-regionen og deres pårørende, har behov for å vite mer om sykdom og behandling og å møte andre i samme situasjon. På kurset legges det opp til faglig informasjon med muligheter for spørsmål og dialog, gruppesamtaler og plenumsdiskusjon for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Pårørende er velkomne til å delta.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Vår kursoversikt

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

Les om hode- og halskreft på www.helsenorge.no

Munn- og halskreftforeningen

Vardesenteret på St. Olavs hospital

Nyttige matoppskrifter ved kreft

Fant du det du lette etter?