Øre-nese-hals-kreft, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 13.10.2020-14.10.2020, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospital

Todagers kurs for deg med kreft i øre-nese-halsregionen. Pårørende er velkommen til å delta.

Mange pasienter med kreft i ØNH-regionen og deres pårørende, har behov for å vite mer om sykdom og behandling og å møte andre i samme situasjon. På kurset legges det opp til faglig informasjon med muligheter for spørsmål og dialog, gruppesamtaler og plenumsdiskusjon for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Tid

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis en til to ganger per år. Neste kurs er planlagt 13. og 14. oktober 2020. Kurset går over to dager, dag 1 kl. 11-15 og dag 2 kl. 9-15.

Tema

  • informasjon om sykdom og behandling
  • en brukerhistorie
  • hvordan mestre hverdagen
  • fatigue / utmattelse
  • munntørrhet
  • ernæring og svelgproblem
  • logopedens rolle
  • kreftkoordinators rolle

Kurskostnad

Egenandel kr. 351,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv


 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Dersom du ikke er invitert til kurs gjennom St. Olavs hospital, trenger du legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Dato
13.10.2020-14.10.2020 
Klokkeslett
11:00-15:00 Vår 2020. Dag 1 kl. 11-15, dag 2 kl. 9-15
Sted
Kunnskapssenteret
Seminarrom KS11 ligger i 1. etg. bak kantina i Kunnskapssenteret (følg skilting)
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Avdeling for kreftbehandling og Stråleterapienheten ved Kreftklinikken, ØNH-avdelingen ved Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer og Vardesenteret, St. Olavs Hospital 
Innlegg fra
Lege, kreftsykepleiere, fysioterapeut, logoped, tannpleier, kreftkoordinator og brukerrepresentant 
Kontaktinformasjon
Påmelding: tlf. 72 57 13 03

Ved spørsmål, kontakt kursansvarlig på e-post:
gry.altmann.krogstad@stolav.no
 

Fant du det du lette etter?