Øre-nese-hals-kreft, lærings- og mestringskurs

Kurs, Dag 1 kl. 11-15, dag 2 kl. 9-15, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Todagers kurs for deg med kreft i øre-nese-halsregionen. Pårørende er velkommen til å delta.

Mange pasienter med kreft i ØNH-regionen og deres pårørende, har behov for å vite mer om sykdom og behandling og å møte andre i samme situasjon. På kurset legges det opp til faglig informasjon med muligheter for spørsmål og dialog, gruppesamtaler og plenumsdiskusjon for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Tid

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis to ganger per år. Neste kurs er planlagt høsten 2017

Tema

  • informasjon om sykdom og behandling
  • en brukerhistorie
  • hvordan mestre hverdagen
  • fatigue / utmattelse
  • munntørrhet
  • ernæring og svelgproblem
  • logopedens rolle
  • kreftkoordinators rolle

Kurskostnad

Egenandel kr. 345,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv


 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset.

Henvisning leveres til kursansvarlig første kursdag, eventuelt sendes elektronisk til Lærings- og mestringssenter St. Olav eller per post til
St. Olavs Hospital HF
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Når og hvor

Tid
Dag 1 kl. 11-15, dag 2 kl. 9-15
Sted
Øya
Seminarrom vil variere fra kurs til kurs. Nærmere informasjon om sted blir publisert så snart kursdatoene er klare
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Avdeling for kreftbehandling og Stråleterapienheten ved Kreftklinikken, ØNH-avdelingen ved Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer og Vardesenteret, St. Olavs Hospital 
Innlegg fra
Lege, kreftsykepleiere, fysioterapeut, logoped, tannpleier, kreftkoordinator og brukerrepresentant 
Kontakt
Påmelding: tlf. 72 57 13 03

Ved spørsmål, kontakt kursansvarlig på e-post:
gry.altmann.krogstad@stolav.no