Nettvett, lærings- og mestringskurs

Habiliteringstjenesten for voksne inviterer til kurs om bruk av internett der hovedfokus vil handle om deltagernes erfaringer ved bruk.

Vårt ønske med kurset er å gjøre hver enkelt deltager bedre rustet til både å forstå muligheter og farer ved bruk av internett.

Vi vil gjennom kurset gå igjennom tema om:

  • generelle forhold ved internett
  • muligheter og begrensninger
  • sikkerhet
  • nyttige nettsider
  • sosiale medier
  • apper og smarttelefoner

Det vil i kurset lagt stor vekt på dialog, erfaringsutveksling og individuell tilpasning for at hver enkelt skal ha nytte av oppmøte.

Målgruppen er i utgangspunktet personer med lett til moderat utviklingshemning som antas kan følge et gruppetilbud.

Kurset blir avholdt annenhver fredag i tiden 13.30 - 15.00 ved Habiliteringstjenesten for voksne sine lokaler.


Fant du det du lette etter?