Meritterende godkjenning av konferansen

Arrangementeskomiteen har søkt om meritterende godkjenning av konferansen til aktuelle fagorganisasjoner

​Følgende organisasjoner har gitt sin godkjenning:

  • Norsk sykepleierforbund:
    Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 13 timer.
    Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.
  • Norsk  Psykologforening:
    Dette godkjennes som 13 timers vedlikeholdsaktivitet

Det er også søkt for ergoterapeutene og legene. Dette kommer fortløpende som vi får svar. Fysioterpautforbundet melder at de ikke lenger praktiserer dette.