Meritterende godkjenning av konferansen

Arrangementeskomiteen har søkt om meritterende godkjenning av konferansen til aktuelle fagorganisasjoner

​Følgende organisasjoner har gitt sin godkjenning:

 • Norsk sykepleierforbund:
  Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 13 timer.
  Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.
 • Norsk  Psykologforening:
  Dette godkjennes som 13 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Norsk Ergoterapeutforbund
  Dette godkjennes som spesialistspesifikt kurs med 13 timer meritterende til ergoterapispesialist innen somatisk helse.

Fysioterpautforbundet melder at de ikke lenger praktiserer dette.
Legeforeningen har avslått godkjenning.