Nasjonal konferanse for hjerneskaderehabilitering og nevrosykepleie 2017

Fagseminar, 03.05.2017-04.05.2017, Ervervet hjerneskade

Hjerneskadekonferansen og Nevrokongressen 2017 - to konferanser i èn.

Vi har nå åpnet for deltagelse på enkeltdager.

Avdeling for ervervet hjerneskade ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering og faggruppen for nevrosykepleie i NSF, er arrangør og verter for konferansen i 2017.

Hovedtema for konferansen er Posttraumatisk amnesi/forvirring og milde og moderate traumatiske hodeskader. Andre tema vil være bl.a. søvnhelse, livskvalitet, hodepine og velferdsteknologi/ rehabiliteringsteknologi

Konferansens hjemmeside

Målgruppe: Leger, helsepersonell, forskere, pedagoger, brukere, pårørende, tilsatte i brukerorganisasjoner, helsepolitikere, ledere, samt andre som jobber med eller har interesse for fagfeltet.

Når og hvor

Dato
03.05.2017-04.05.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00 
Sted
Clarion Congress & Hotell Trondheim,
Brattørkaia 1
7010 Trondheim
 
Arrangør
Avdeling for ervervet hjerneskade
i samarbeid med faggruppe for nevrosykepleie i NSF 
Innlegg fra
Bl.a. Mark Sherer og Grant Iverson 
Kontakt
Organisasjonskomiteen:
Geir Arne Skogstad.
Tlf 72 82 26 43/ 90 86 09 68
Epost: geir.arne.skogstad@stolav.no

Programkomiteen:
Toril Skandsen
Tlf: 926 92 780
Epost: toril.skandsen@stolav.no
 

Påmelding:
Earlybird innen 16/1-17: 3500 kr
16/1-17 til 1/4-17 : 3950 kr.

Påmeldingslenker:

 


Program

Program
Dag Tema Merknad
Tirsdag 2. mai
18:00Registrering for tidlig ankomne deltagere
20:00Sosial minglesamling i Skybaren på hotelletNB! separat påmelding
Onsdag 3. mai
08:00-09:30Registrering
09:30Åpning av konferansen
10:00Innledning: "Veien er Målet!" av Thornbjørn BrandtLes mer om Thorbjørn
10:30Plenumsforedrag: "Posttraumatisk Forvirring" med Mark Sherer les mer om M. Sherer
11:30Pause med besøk hos utstillerne
11:50Plenumsforedrag om søvn,
12:40Nasjonal Traumeplan v/Audny Anke
13:00Lunsj og besøk hos utstillere og i posterutstilling
14:30Parallellsesjoner (Mark Sherer, Hodepine og velferdsteknologi)
16:30Slutt fordagen
19:00Festaften med middag og underholdningNB! separat påmelding
Torsdag 4. mai
09:00Plenumsforedrag: "Milde og moderate hodeskader" ved Grant Iverson les mer om G. iverson
10:00Pause
10:15Parallellsesjoner (Grant Iverson, Livskvalitet )
12:30Lunsj og besøk hos utstillere og i posterutstilling
14:00Plenum: ny norsk forskning
15:00Pause
15:15Stress og krisehåndtering
15:45Oppsummering av konferansen
16:00Slutt. Takk for denne gang


 Med forbehold om endringer.

Programkomiteen har representanter fra alle de store rehabiliteringssentrene ved norske sykehus, faggruppen for nevrosykepleie i NSF, samt representanter fra Personskadeforbundet. Programkomiteen ledes av overlege Toril Skandsen ved Avdeling for ervervet hjerneskade på St.Olavs Hospital.