Narkolepsi, lærings- og mestringskurs

Kurs, Kl. 09:30 - 15:30, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Lærings- og mestringskurs for deg som har narkolepsi. Kurset går over en dag. Pårørende er velkommen til å delta.

Kurset arrangeres fortløpende etter behov, vanligvis en gang per år.

Gjennom veiledning, gruppesamtaler og praktiske øvelser er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordring. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon og at deltakerne deler erfaringer og mestringsstrategier.

Tema som blir belyst

  • Hva er narkolepsi?
  • Behandling, erfaring og diskusjon
  • Mestring i hverdag og skole
  • Å leve med narkolepsi, som pasient og pårørende

Kurskostnad

Egenandel kr. 345,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)


Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv


 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset.

Henvisning leveres til kursansvarlig første kursdag, eventuelt sendes elektronisk til Lærings- og mestringssenter St. Olav eller per post til
St. Olavs Hospital HF
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Når og hvor

Tid
Kl. 09:30 - 15:30
Sted
1902-bygget
St. Olavs Hospital, Lærings- og mestringssenteret i 1902-bygget, venstre fløy, 1. dør til høyre
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner i samarbeid med Nevrologisk avdeling, Molde Sjukehus og Foreningen for søvnsykdommer 
Kontakt
Påmelding på tlf. 72 57 13 03 (Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner)

Ved spørsmål, kontakt kursansvarlig på e-post: unni.tangen@stolav.no