Når nok er nok - seminar om overbehandling

Fagseminar, 30.01.2018

Dagsseminar om overbehandling i regi av Klinisk etikkomité ved St. Olavs hospital. Hvilke hjelpemidler har vi for å velge riktig behandlingsnivå i møte med de sykeste pasientene? Kommer man til et tidspunkt der man bør stoppe opp?

Med ny teknologi, avanserte behandlingsmetoder og en aldrende befolkning brukes det stadig større ressurser på enkeltpasienter. Vi opplever fulle sykehus, og press på bruk av intensivsenger for operasjon eller etterbehandling av utbredt kreftsykdom, akutt sykdom eller komplikasjoner til medisinsk behandling.

Mange helsearbeidere sitter med følelsen av at tilsynelatende nytteløs behandling fortsetter i lang tid uten at behandlingsteamet og pasient og pårørende har diskutert dette. Når hjertet stopper opp, opplever mange helsearbeidere at det er meningsløst å starte med hjerte-og lungeredning, men håndteringen av en slik situasjon er ikke diskutert på forhånd. Dette seminaret tar bl.a sikte på å belyse hvilke hjelpemidler vi har for å velge riktig behandlingsnivå, hvordan vi kan forholde oss til fastsetting av HLR minus og hvordan vi kan involvere pasient og pårørende i disse prosessene.

Program:

11:30-11:35: Velkommen - Torbjørn Dahl, leder i KEK

11:35 12:00: Bruk av nasjonal veileder om beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling - Ovl. Pål Klepstad, intensivavdelingen

12:00-12:20: Hvordan bestemmer vi behandlingsnivå hos pasienter med alvorlig lungesykdom? - Ovl. Lars Aakerøy, lunge overvåkning

12:30-12:50: Hjertestans i sykehus – hvordan går det med pasientene? Ovl. Daniel Bergum, intensivavdelingen

12:50-13:10: HLR- på gastrokirurgisk seksjon, når og hos hvilke pasienter? Seksjonsovl. - Per Einar Uggen, seksjon for øvre gastrokirurgi

13:10-13:30: HLR- i kurve og journal, har det konsekvenser for hvordan pasienten behandles? - Seksj.spl. Lise Ystgaard, seksjon for øvre gastrokirurgi

13:40-14:00: Pause

14:00-14:20: Kulturelle aspekter ved avslutning av livsforlengende behandling - Førsteamauensis Hans Hadders, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

14:20-14:40: Døden på sykehjemmet - Ovl. Tove Røstad, Øya helsehus

14:40-15:00: Hvem taler pasientens sak? - Hovedprest Øyvind Taraldset Sørensen, nestleder i KEK

Her kan du melde deg på seminaret!

Når og hvor

Dato
30.01.2018 
Klokkeslett
11:30-15:30
Sted
St. Olavs hospital
Kunnskapssenteret, KA12
 
Fant du det du lette etter?