Myelomatose. Lærings- og mestringsgruppe.

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 14:00 - 17:30, Blodsykdommer

Formålet med slike grupper er å gi mer informasjon og kunnskap om sykdommen og behandlingen. Fokus på mestringsstrategier og hvordan leve med en kreftsykdom. Du vil treffe mennesker i samme livssituasjon og utveksle erfaringer.

Nå skal vi i gang med en ny gruppe  våren 2016 og det er mulig for interesserte å melde seg på. Gruppen vil bestå av maksimalt 12 personer (for eks. 6 pasienter med 1 pårørende hver hvis mulig). Det vil være til sammen 3 samlinger à 2,5 timer hver annen uke, hvor det er ulike tema hver gang. De forskjellige temaene er valgt ut etter kartlegging av pasienters behov og erfaring fra tidligere grupper.

Eksempel på tema: sykdomslære, smertebehandling, ernæring, forskning, mestringsstrategier og lignende.  

Det kan være mulig å få dekt reiseutgifter via Pasientreiser ved lange avstander. Spør om nærmere informasjon ved påmelding.

Dato for samlinger 2016

(med forbehold om endringer)

  • 31. mars
  • 14. april
  • 28. april

Når og hvor

Tid
14:00 - 17:30
Sted
Vardesenteret ligger ved siden av Pasienthotellet.
 
Arrangør
Avdeling for blodsykdommer
 
Kontakt
Turid N. Almvik
72825041
turid.almvik@stolav.no

Janne Sundfær
72825060 
janne.anita.sundfer@stolav.no