Motiverende Intervju, introduksjonskurs for helsepersonell ved St. Olavs hospital

Kurs, 28.10.2019-25.11.2019, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner

Motiverende intervju er en samtalemetode for arbeid med endring. Kommunikasjonsferdigheter brukes systematisk og målrettet for å bygge allianse og hente fram pasientens egen motivasjon og mestringsevne.

Introduksjonskurs i motiverende intervju del 1 går over tre dager. Høstens kurs er planlagt 29.10, 30.10 og 25.11 2019.

Kursholder er Gunnhild Bagøien, psykiater/overlege PhD ved St. Olavs hospital. Hennes doktoravhandling inkluderer MI til psykiatriske pasienter som tema. Hun er MI-trener med bred undervisningserfaring i metoden, medlem av MINT (Motivational Interviewing International Network of Trainers) og er medforfatter av bokkapittel om MI (Klinisk kommunikasjon i praksis, Universitetsforlaget, 2013). 

Motiverende intervju er en samtalemetode for arbeid med endring innenfor ulike livsstilsområder som kosthold, rusmiddelbruk, fysisk aktivitet, røyking med mer. I samtalen tar helsearbeider hensyn til pasientens grad av motivasjon for endring og søker å skape en støttende atmosfære der pasienten kan utforske egne grunner for å endre seg. 

Kommunikasjonsferdigheter brukes systematisk og målrettet for å bygge allianse og hente fram pasientens egen motivasjon og mestringsevne.
Metoden er godt dokumentert og har vist effekt også i korte, enkeltstående intervensjoner.

Kurset gir en introduksjon i motiverende intervju som metode, med teori, videodemonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset tilbys til helsepersonell ved St. Olavs hospital.

 

Når og hvor

Dato
28.10.2019-25.11.2019 
Klokkeslett
08:30-15:30 29.10, 30.10 og 25.11 kl. 8:30 - 15:30
Sted
1902-bygget
Møterom 02M11, 1. etasje 1902-bygget, Øya
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
 
Innlegg fra
Gunhild Bagøien, psykiater/overlege PhD ved St. Olavs hospital  
Kontaktinformasjon
Siv Hege Forbord
e-post: siv.hege.forbord@stolav.no
tlf. 72 57 46 33
 

Deltakere: maks 24

Kursavgift: gratis

Kontaktperson: siv.hege.forbord@stolav.no

Bindende påmelding via Læringsportalen.

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Motiverende-intervju,-introduksjonskurs-del-1.aspx

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.