Motiverende Intervju, del 2 (introduksjonskurs) for helsepersonell ved St. Olavs hospital

Kurs , 03.05.2018-04.05.2018 , LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner

Motiverende intervju er en samtalemetode for arbeid med endring. Kommunikasjonsferdigheter brukes systematisk og målrettet for å bygge allianse og hente fram pasientens egen motivasjon og mestringsevne.

Introduksjonskurs i motiverende intervju del 1 går over to dager og er planlagt 3. og 4. mai 2018. Del 2 blir arrangert 7. juni 2018. Du må ha deltatt på del 1 før du kan delta på del 2.

Kursholder er Gunnhild Bagøien, psykiater/overlege PhD ved St. Olavs Hospital. Hennes doktoravhandling inkluderer MI til psykiatriske pasienter som tema. Hun er MI-trener med bred undervisningserfaring i metoden, medlem av MINT (Motivational Interviewing International Network of Trainers) og er medforfatter av bokkapittel om MI (Klinisk kommunikasjon i praksis, Universitetsforlaget, 2013). 

Motiverende intervju er en samtalemetode for arbeid med endring innenfor ulike livsstilsområder som kosthold, rusmiddelbruk, fysisk aktivitet, røyking med mer. I samtalen tar helsearbeider hensyn til pasientens grad av motivasjon for endring og søker å skape en støttende atmosfære der pasienten kan utforske egne grunner for å endre seg. 

Kommunikasjonsferdigheter brukes systematisk og målrettet for å bygge allianse og hente fram pasientens egen motivasjon og mestringsevne.
Metoden er godt dokumentert og har vist effekt også i korte, enkeltstående intervensjoner.

Kurset gir en introduksjon i motiverende intervju som metode, med teori, videodemonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset går over en dag og tilbys til helsepersonell ved St. Olavs Hospital.

 

Når og hvor

Dato
03.05.2018-04.05.2018 
Klokkeslett
08:30-16:00 
Sted
1902-bygget
Møterom 02M11, 1.etg. 1902-bygget, Øya
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
 
Innlegg fra
Gunhild Bagøien, psykiater/overlege PhD ved St. Olavs hospital  
Kontakt
Siv Hege Forbord
e-post: siv.hege.forbord@stolav.no
tlf. 72 57 46 33
 

Deltakere: maks 20

Kursavgift: gratis

Kontakt og påmelding: siv.hege.forbord@stolav.no

Bindende påmelding.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.