Motiverende Intervju, del 1 og 2 (introduksjonskurs) for helsepersonell ved St. Olavs hospital

Kurs , Vår 2019 , LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner

Motiverende intervju er en samtalemetode for arbeid med endring. Kommunikasjonsferdigheter brukes systematisk og målrettet for å bygge allianse og hente fram pasientens egen motivasjon og mestringsevne.

Introduksjonskurs i motiverende intervju del 1 går over to dager. Del 2 varer en halv dag. Neste kurs er planlagt i løpet av våren 2019. Du må ha deltatt på del 1 før du kan delta på del 2.

Kursholder er Gunnhild Bagøien, psykiater/overlege PhD ved St. Olavs hospital. Hennes doktoravhandling inkluderer MI til psykiatriske pasienter som tema. Hun er MI-trener med bred undervisningserfaring i metoden, medlem av MINT (Motivational Interviewing International Network of Trainers) og er medforfatter av bokkapittel om MI (Klinisk kommunikasjon i praksis, Universitetsforlaget, 2013). 

Motiverende intervju er en samtalemetode for arbeid med endring innenfor ulike livsstilsområder som kosthold, rusmiddelbruk, fysisk aktivitet, røyking med mer. I samtalen tar helsearbeider hensyn til pasientens grad av motivasjon for endring og søker å skape en støttende atmosfære der pasienten kan utforske egne grunner for å endre seg. 

Kommunikasjonsferdigheter brukes systematisk og målrettet for å bygge allianse og hente fram pasientens egen motivasjon og mestringsevne.
Metoden er godt dokumentert og har vist effekt også i korte, enkeltstående intervensjoner.

Kurset gir en introduksjon i motiverende intervju som metode, med teori, videodemonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset går over to og en halv dag og tilbys til helsepersonell ved St. Olavs hospital.

 

Når og hvor

Tid
Vår 2019
Klokkeslett
 
Sted
1902-bygget
Møterom 02M11, 1. etasje 1902-bygget, Øya
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
 
Innlegg fra
Gunhild Bagøien, psykiater/overlege PhD ved St. Olavs hospital  
Kontakt
Siv Hege Forbord
e-post: siv.hege.forbord@stolav.no
tlf. 72 57 46 33
 

Deltakere: maks 20

Kursavgift: gratis

Kontaktperson: siv.hege.forbord@stolav.no

Bindende påmelding via Læringsportalen.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.