Motiverende Intervju, del 1 (introduksjonskurs) for helsepersonell ved St. Olavs Hospital

Kurs, 30.11.2017, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner

Motiverende intervju er en samtalemetode for arbeid med endring. Kommunikasjonsferdigheter brukes systematisk og målrettet for å bygge allianse og hente fram pasientens egen motivasjon og mestringsevne.

Kurset 30. november er fullt!!

Kursholder er Gunnhild Bagøien, psykiater/overlege PhD ved St. Olavs Hospital. Hennes doktoravhandling inkluderer MI til psykiatriske pasienter som tema. Hun er MI-trener med bred undervisningserfaring i metoden, medlem av MINT (Motivational Interviewing International Network of Trainers) og er medforfatter av bokkapittel om MI (Klinisk kommunikasjon i praksis, Universitetsforlaget, 2013). 

Motiverende intervju er en samtalemetode for arbeid med endring innenfor ulike livsstilsområder som kosthold, rusmiddelbruk, fysisk aktivitet, røyking med mer. I samtalen tar helsearbeider hensyn til pasientens grad av motivasjon for endring og søker å skape en støttende atmosfære der pasienten kan utforske egne grunner for å endre seg. 

Kommunikasjonsferdigheter brukes systematisk og målrettet for å bygge allianse og hente fram pasientens egen motivasjon og mestringsevne.
Metoden er godt dokumentert og har vist effekt også i korte, enkeltstående intervensjoner.

Kurset gir en introduksjon i motiverende intervju som metode, med teori, videodemonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset går over en dag og tilbys til helsepersonell ved St. Olavs Hospital.

Introduksjonskurs i motiverende intervju del 2 går over en halv dag og er planlagt 11. januar 2018.

 

Når og hvor

Dato
30.11.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00 
Sted
1902-bygget
Seminarrom 02S21, 2.etg. 1902-bygget, Øya
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
 
Innlegg fra
Gunhild Bagøien, psykiater/overlege PhD ved St. Olavs Hospital  
Kontakt
Siv Hege Forbord
e-post: siv.hege.forbord@stolav.no
tlf. 72 57 46 33

Kurset 30. november 2107 er fulltegnet!!
 

Deltakere: maks 20

Kursavgift: gratis

Kontakt og påmelding: siv.hege.forbord@stolav.no

Bindende påmelding.