MicroRNA biomarker profiling in serum/plasma and microRNA ISH in FFPE tissue

Fagseminar, 01.06.2016-02.06.2016, Regional forskningsbiobank Midt-Norge

Miniseminar

Charlotte B. Ahler, ansatt i Exiqon som salgsansvarlig for Skandinavia, besøker Trondheim 1. og 2. juni 2016. Hun har med seg Tina Damgaard, avdelingsleder for teknisk support.  I samarbeid med Biobank1, vil de i den anledning holde to miniseminar, samt være tilgjengelige for individuelle prosjektmøter:

-1. Juni 2016: Tina Damgaard
9.30-11.00: miRNA biomarker profiling in serum / plasma – Exiqon NGS & qPCR Dx Service
12.30-16.30: Individuelle prosjektmøter på forespørsel

-2. Juni 2016: Charlotte B. Ahler
9.30-10.30: miRNA ISH in FFPE tissue - Protocol optimization & Diagnostic use
12.00-16.00: Individuelle prosjektmøter på forespørsel

Abstract 

Foredragene vil bli holdt på engelsk.
På grunn av enkel bevertning, ønsker vi at interesse meldes ved å sende en e-post til Toril.Rolfseng@stolav.no innen 30. mai 2016.
Forespørsel om individuelle møter sendes også på e-post.

Når og hvor

Dato
01.06.2016-02.06.2016 
Klokkeslett
09:30-16:00
Sted
Laboratoriesenteret
Rom: LS41
 
Arrangør
Biobank1
 
Kontaktinformasjon
 

In English

Mini-seminars on microRNA biomarker profiling in serum/plasma and microRNA ISH in FFPE tissue, June 1th and 2nd, LS41 at Laboratoriesenteret

Charlotte B. Ahler, working as a Technical Sales Specialist and ISH Global Product Manager at Exiqon, is visiting Trondheim June 1th and 2nd. She will bring along Tina Damgaard, Technical Support Manager, to present two lectures and provide opportunity for individual meetings:

-June 1th 2016: Tina Damgaard
9.30-11.00: miRNA biomarker profiling in serum / plasma – Exiqon NGS & qPCR Dx Service
12.30-16.30: Individual project meetings on request

-June 2nd 2016: Charlotte B. Ahler
9.30-10.30: miRNA ISH in FFPE tissue - Protocol optimization & Diagnostic use
12.00-16.00: Individual project meetings on request
This seminar is hosted by Biobank1.


Due to serving of snacks/refreshments, we would appreciate if those of you planning to attend could send an e-mail to Toril.Rolfseng@stolav.no  by May 30th 2016.
If you desire an individual project meeting, please send a request.

Fant du det du lette etter?