Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i Smerte og palliasjon I

Kurs, årlig i januar, Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL)

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon, er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon.

Studiet tar for seg ulike typer smerter og symptomer, behandlingsprinsipper og generelle metoder innen palliasjon. Kursserien har felles undervisning med NTNU-Videre, ved et evt. senere opptak på mastergradsstudiet vil disse kursene i sin helhet være tellende.

Hvert kurs gir 7,5 studiepoeng.

Klinikere og forskere med spisskompetanse innen smerte og palliasjon både lokalt, nasjonalt og internasjonalt underviser på kursene.

Smerte og palliasjon I, undervisning 16.- 20. januar 2017.

De to kursdagene 19. og 20. januar er det samme som Kompetansesenter i lindrende behandling sitt tidligere videregående kurs. Påmelding for deltagelse av helsepersonell i sykehus og kommunehelsetjeneste; les mer på www.palliasjon-midt.no.

Søknadsfrist:  desember 2016.

Når og hvor

Tid
årlig i januar
Klokkeslett
 
Sted
Bevegelsessenteret
Bevegelsessenteret
Kunnskapssenteret
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser
NTNU arrangerer i nært samarbeid med NKSL og Kompetansesenter i lindrende behandling ved St. Olavs Hospital og European Palliative Care Research Centre (PRC) ved NTNU 
Kontaktinformasjon
Bente Moslet
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 76 72
E-post: videre@adm.ntnu.no 
 
Mer informasjon
Informasjon og påmelding. Les mer på NTNU sine sider. 
Fant du det du lette etter?