Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i kunnskapsbasert praksis og organisering innen palliasjon

Kurs, april årlig, Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL)

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon.

Studiet tar for seg ulike typer smerter og symptomer, behandlingsprinsipper og generelle metoder innen palliasjon.

Kursserien har felles undervisning med NTNU-Videre, ved et evt. senere opptak på mastergradsstudiet vil disse kursene i sin helhet være tellende.

Hvert kurs gir 7,5 studiepoeng.

Klinikere og forskere med spisskompetanse innen smerte og palliasjon både lokalt, nasjonalt og internasjonalt underviser på kursene.

Det tilbys 5 emnekurs våren 2017, dette femte emnekurset omhandler kunnskapsbasert praksis og organisering innen palliasjon, og går i april 2017.

Når og hvor

Tid
april årlig
Klokkeslett
 
Sted
Kunnskapssenteret
  
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser
NTNU i nært samarbeid med NKSL og Kompetansesenter i lindrende behandling ved St. Olavs Hospital og European Palliative Care Research Centre (PRC) ved NTNU.  
Kontaktinformasjon
Bente Moslet
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 76 72
E-post: videre@adm.ntnu.no 
 
Mer informasjon
Informasjon og påmelding. Les mer på NTNU sine sider.  
Fant du det du lette etter?