Lymfødem, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 28.01.2020-29.01.2020, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospital

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har lymfødem. Pårørende er velkommen til å delta.

Gjennom veiledning, gruppesamtaler, praktiske øvelser og trening er målet at deltakerne skal få økt kunnskap om lymfødem og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordringer. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon om sykdom, behandling og mestring.

Tid

Kurset arrangeres forløpende ved behov, vanligvis to ganger per år. Neste kurs arrangeres 28. og 29. januar 2020.

Aktuelle tema på kurset

  • Hva er lymfødem
  • Behandling / egenbehandling
  • Hvordan leve med lymfødem
  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold
  • Trygderettigheter
  • Informasjon om pasientforening og behandlingsmuligheter på hjemstedet

Kurskostnad

Egenandel kr. 351,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv.


 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.


Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Dato
28.01.2020-29.01.2020 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
1902-bygget
St. Olavs hospital, 1902-bygget, 1. etasje, Lærings- og mestringssenteret, korridor til venstre, 1. dør på høyre hånd
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner 
Kontaktinformasjon
Påmelding til LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner på tlf. 72 57 13 03.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt kursansvarlig på e-post: elna.marie.tonheim@stolav.no
 

Fant du det du lette etter?