Lymfødem, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 07.11.2017-08.11.2017, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har lymfødem. Pårørende er velkommen til å delta.

Gjennom veiledning, gruppesamtaler, praktiske øvelser og trening er målet at deltakerne skal få økt kunnskap om lymfødem og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordringer. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon om sykdom, behandling og mestring.

Tid

Kurset arrangeres forløpende ved behov, vanligvis to ganger per år. Neste kurs er planlagt 7. og 8. november 2017.

Aktuelle tema på kurset

  • Hva er lymfødem
  • Behandling / egenbehandling
  • Hvordan leve med lymfødem
  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold
  • Trygderettigheter
  • Informasjon om pasientforening og behandlingsmuligheter på hjemstedet

Kurskostnad

Egenandel kr. 345,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv.


 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset.

Henvisning leveres til kursansvarlig første kursdag, eventuelt sendes elektronisk til Lærings- og mestringssenter St. Olav eller per post til
St. Olavs hospital HF
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Når og hvor

Dato
07.11.2017-08.11.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
1902-bygget
St. Olavs hospital, 1902-bygget, 1. etg. Lærings- og mestringssenteret, korridor til venstre, 1. dør på høyre hånd
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs Hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner 
Kontakt
Påmelding til LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner på tlf. 72 57 13 03.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt kursansvarlig på e-post: elna.marie.tonheim@stolav.no