Lymfødem, lærings- og mestringskurs

Kurs, Kl. 09:00 - 15:00, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har lymfødem. Pårørende er velkommen til å delta.

Gjennom veiledning, gruppesamtaler, praktiske øvelser og trening er målet at deltakerne skal få økt kunnskap om lymfødem og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordringer. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon om sykdom, behandling og mestring.

Tid

Kurset arrangeres forløpende ved behov, vanligvis to ganger per år.

Aktuelle tema på kurset

  • Hva er lymfødem
  • Behandling / egenbehandling
  • Hvordan leve med lymfødem
  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold
  • Trygderettigheter
  • Informasjon om pasientforening og behandlingsmuligheter på hjemstedet

Kurskostnad

Egenandel kr. 345,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv.


 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset.

Henvisning leveres til kursansvarlig første kursdag, eventuelt sendes elektronisk til Lærings- og mestringssenter St. Olav eller per post til
St. Olavs Hospital HF
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Når og hvor

Tid
Kl. 09:00 - 15:00
Sted
1902-bygget
St. Olavs Hospital, 1902-bygget, 1. etg. Lærings- og mestringssenteret, korridor til venstre, 1. dør på høyre hånd
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs Hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner 
Kontakt
Påmelding til LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner på tlf. 72 57 13 03.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt kursansvarlig på e-post: elna.marie.tonheim@stolav.no