Lymfødem, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring , Våren 2019, kl. 09:00 - 15:00 , LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har lymfødem. Pårørende er velkommen til å delta.

Gjennom veiledning, gruppesamtaler, praktiske øvelser og trening er målet at deltakerne skal få økt kunnskap om lymfødem og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordringer. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon om sykdom, behandling og mestring.

Tid

Kurset arrangeres forløpende ved behov, vanligvis to ganger per år. Neste kurs arrangeres i løpet av våren 2019, datoer er ikke bestemt.

Aktuelle tema på kurset

  • Hva er lymfødem
  • Behandling / egenbehandling
  • Hvordan leve med lymfødem
  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold
  • Trygderettigheter
  • Informasjon om pasientforening og behandlingsmuligheter på hjemstedet

Kurskostnad

Egenandel kr. 351,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv.


 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.


Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Tid
Våren 2019, kl. 09:00 - 15:00
Klokkeslett
 
Sted
1902-bygget
St. Olavs hospital, 1902-bygget, 1. etg. Lærings- og mestringssenteret, korridor til venstre, 1. dør på høyre hånd
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner 
Kontakt
Påmelding til LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner på tlf. 72 57 13 03.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt kursansvarlig på e-post: elna.marie.tonheim@stolav.no
 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.