Lungekreft, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 13.10.2020-20.10.2020, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospital

Lærings- og mestringskurs for deg med lungekreft og eventuelt en pårørende. Pårørende kan også møte opp uten at den som er syk deltar. Kurset går over to dager.

Gjennom tverrfaglig veiledning og gruppesamtaler er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen.

Tid

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis to ganger per år. Neste kurs er planlagt 

 • 10. og 17. mars 2020 - AVLYST for å hindre videre smittespredning av koronavirus
 • 13. og 20. oktober 2020

Tema som blir belyst

 • Å leve med lungekreft
 • Behandling og oppfølging ved lungekreft
 • Fysisk aktivitet og avspenning
 • Oppfølging av kreftpasienten hjemme
 • Kosthold ved lungekreft
 • Kreft og samliv/relasjoner. Utfordringer og endringer
 • Barn som pårørende
 • Muligheter og rettigheter
 • Gruppesamtale 1: "Om livet før og etter jeg ble syk"
 • Gruppesamtale 2: "Om det å være pårørende"

Kurskostnad

Kurset koster kr. 351,-, gratis dersom du har frikort. Eventuelt frikort må tas med på første kursdag.

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset. Lungeavdelingen vil være behjelpelig med å skrive en henvisning dersom du er tilknyttet avdelingen.


Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Dato
13.10.2020-20.10.2020 
Klokkeslett
09:00-14:00 13.10. og 20.10. 2020, kl. 09:00 - 14:00 begge dager
Sted
Revmatismehuset
Vardesenteret (ved siden av pasienthotellet)
Maurtiz Hansens gt. 1F
7030 Trondheim
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs hospital og Lungekreftforeningen. 
Kontaktinformasjon
Påmelding på tlf. 72 57 13 03 (LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner)

Ved spørsmål, kontakt kursansvarlig ester.alfer.norstebo@stolav.no
 
Fant du det du lette etter?