Lungekreft, lærings- og mestringskurs

Kurs, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Lærings- og mestringskurs for deg med lungekreft og eventuelt en pårørende. Pårørende kan også møte opp uten at den som er syk deltar. Kurset går over to korte dager.

Gjennom tverrfaglig veiledning og gruppesamtaler er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen.

Tid

Kurset arrangeres fortløpende ved behov to ganger per år. Neste kurs er planlagt høsten 2017.

Tema som blir belyst

  • Å leve med lungekreft
  • Behandling og oppfølging ved lungekreft
  • Fysisk aktivitet og avspenning
  • Oppfølging av kreftpasienten hjemme
  • Kosthold ved lungekreft
  • Kreft og samliv/relasjoner. Utfordringer og endringer
  • Barn som pårørende
  • Muligheter og rettigheter
  • Gruppesamtale 1: "Om livet før og etter jeg ble syk"
  • Gruppesamtale 2: "Om det å være pårørende"

Kurskostnad

Kurset koster kr. 345,-, gratis dersom du har frikort. Eventuelt frikort må tas med på første kursdag.

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset.

Henvisning leveres til kursansvarlig første kursdag, eventuelt sendes elektronisk til Lærings- og mestringsenter St. Olav eller per post til
St. Olavs Hospital HF
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Når og hvor

Sted
Revmatismehuset
Vardesenteret (ved siden av pasienthotellet)
Maurtiz Hansens gt. 1F
7030 Trondheim
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs Hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital og Lungekreftforeningen. 
Kontakt
Påmelding på tlf. 72 57 13 03 (LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner)

Ved spørsmål, kontakt kursansvarlig janne.landro.nilsen@stolav.no