Lungekreft, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 13.10. og 20.10. 2020, kl. 09:00 - 14:00 begge dager, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner

Lærings- og mestringskurs for deg med lungekreft og eventuelt en pårørende. Pårørende kan også møte opp uten at den som er syk deltar. Kurset går over to dager.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset. Lungeavdelingen vil være behjelpelig med å skrive en henvisning dersom du er tilknyttet avdelingen.

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.  

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Tid
13.10. og 20.10. 2020, kl. 09:00 - 14:00 begge dager
Klokkeslett
 
Sted
Revmatismehuset
Vardesenteret (ved siden av pasienthotellet)
Maurtiz Hansens gt. 1F
7030 Trondheim
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs hospital og Lungekreftforeningen. 
Kontaktinformasjon
Påmelding på tlf. 72 57 13 03 (LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner)

Ved spørsmål, kontakt kursansvarlig ester.alfer.norstebo@stolav.no
 

Kursdatoer

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis to ganger per år. Neste kurs er planlagt 

 • 10. og 17. mars 2020 - AVLYST for å hindre videre smittespredning av koronavirus
 • 13. og 20. oktober 2020

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager, kl. 9:00 - 14:00 begge dagene.

Det serveres kaffe/te og frukt på kurset. Lett lunsj serveres på Vardesenteret.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 375,- pr. 2020). Ved frikort er kurset gratis

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Innhold

Tema som blir belyst

 • Å leve med lungekreft
 • Behandling og oppfølging ved lungekreft
 • Fysisk aktivitet og avspenning
 • Oppfølging av kreftpasienten hjemme
 • Kosthold ved lungekreft
 • Kreft og samliv/relasjoner. Utfordringer og endringer
 • Muligheter og rettigheter
 • Gruppesamtale 1: "Om livet før og etter jeg ble syk"
 • Gruppesamtale 2: "Om det å være pårørende"

Mål

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av undervisning, mulighet for å stille spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog med andre i lignende situasjon. Pårørende er velkommen til å delta.

Vår kursoversikt

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

Lungekreftforeningen

Les mer om lungekreft på helsenorge.no

Fant du det du lette etter?