Lungekreft. Lærings- og mestringskurs

Pasientopplæring for deg med lungekreft og eventuelt en pårørende. Pårørende kan også møte opp uten at den som er syk deltar. Kurset går over to dager.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset. Lungeavdelingen vil være behjelpelig med å skrive en henvisning dersom du er tilknyttet avdelingen.

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.  

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Rehabiliteringsklinikken
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Det serveres kaffe og te på kurset. Vi anbefaler at du tar med matpakke til lunsjen.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 386,-). Ved frikort er kurset gratis.

Innhold

  • Å leve med lungekreft
  • Behandling og oppfølging ved lungekreft
  • Fysisk aktivitet og avspenning
  • Oppfølging av kreftpasienten hjemme
  • Kosthold ved lungekreft
  • Kreft og samliv/relasjoner. Utfordringer og endringer
  • Muligheter og rettigheter
  • Gruppesamtale 1: "Om livet før og etter jeg ble syk"
  • Gruppesamtale 2: "Om det å være pårørende"

Mål

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av brukerinnlegg og undervisning fra helsepersonell, mulighet for å stille spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog med andre i lignende situasjon. Pårørende er velkomne til å delta.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Vår kursoversikt

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

Lungekreftforeningen

Les mer om lungekreft på helsenorge.no

Nyttige matoppskrifter ved kreft

Fant du det du lette etter?