Kurs for brukerrepresentanter/medforskere i helseforskning

Er du nysgjerrig på forskning innenfor helse eller ønsker opplæring innen brukermedvirkning i forskning? Da kan du delta på dette gratiskurset, i samarbeid mellom FIU-PH St. Olavs hospital og Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter Midt Norge (Vårres).

Kursdager:

 • 4. mai  Kl: 10.00 – 14.00
 • 18. mai Kl: 10.00 – 14.00
 • 1. juni Kl: 10.00 – 14.00
 • 15. juni Kl: 10.00 – 12.00 (Erfaringsutveksling)


 Kontaktinformasjon:

Det er 12 plasser på kurset i vår og vi tar påmeldinger løpende.
Ta kontakt med Hege Hafstad ved Vårres å tlf: 975 26 381 eller post@varres.no for en uforpliktende samtale om kurs og evt påmelding.


Kurset vil gi deg et innblikk i forskning innen helse og bruker-/pårørende erfaringer med tema som:

 • Hva er god kunnskap/praksis knyttet til forskning innen psykisk helse og rus? 
 • Hvilke krav bør man stille til forskning? Hva kan være feilkilder i forskning(bias)?
 • Hva er en forskningsprotokoll?
 • Hva er gode forskningsspørsmål? Hvordan vurderer og leser man forskningsartikler?
 • Hvor kan du finne gode artikler?
 • Hvordan kan brukererfaringer bidra til kvalitet i forskning?
 • Hvordan fremmer man brukererfaringer i forskning og evaluering?

Du trenger ingen forkunnskaper for å delta. Deltakere bør representere og være foreslått av en organisasjon, og ha ønske om å bidra inn i et forskningsprosjekt som brukerrepresentant eller medforsker.
Brukermedvirkning i helseforskning er hjemlet i «retningslinjer for brukerutvalg» som er godkjent av alle helseregioner.

https://ekstranett.helse-midt.no/1001/reg-brukerutvalg/Presentasjoner/Brukermedvirkning%20p%C3%A5%20systemniv%C3%A5%20i%20helseforetak%20-%20januar%202017.pdf

Fant du det du lette etter?