Kols / Lungesykdom, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 31.03.2020-01.04.2020, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospital

To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har lungesykdom. Pårørende er velkommen til å delta.

Gjennom tverrfaglig veiledning og gruppesamtaler er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen.

Kurset arrangeres fortløpende etter behov, omtrent fire ganger årlig.

Aktuelle tema

  • Diagnostikk og behandling
  • Inhalasjonsteknikk og egenbehandling
  • Kosthold og ernæring
  • Trygderettigheter
  • Lungesykdom og fysioterapi
  • Bevegelse i gymsal
  • Hvordan leve best mulig med lungesykdom?

Kurskostnad

Pris: kr. 351,-, gratis dersom du har frikort. Eventuelt frikort må tas med første kursdag

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.


Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Dato
31.03.2020-01.04.2020 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
1902-bygget
Kurset holdes i 1902-bygget, på lærings- og mestringssenteret, 1. etasje, vestfløya (følg skilting)
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin 
Innlegg fra
Brukerrepresentant, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog. 
Kontaktinformasjon
Påmelding på tlf. 72 57 13 03 (Lærings- og mestringssenteret)

Ved spørsmål, kontakt kursansvarlig Ester A. Nørstebø på tlf. 72 82 52 22 eller e-post ester.alfer.norstebo@stolav.no
 
Fant du det du lette etter?