Hørselstap og psykiske lidelser

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 04.10.2016, Regional enhet for hørsel og psykisk helse

 

Program

 • Likeverdig behandling av hørselshemmede, døve og døvblinde
  v/ psykiater Hege Saltnes, Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse
 • Lettere tap – lettere hverdag? Psykisk helse hos førskolebarn med høreapparat
  v/ psykologspesialist Nina Jakhelln Laugen, Statped og NTNU
 • CODA – hørende i ørene, døv i magen
  v/ Isabell Solem, Statped Midt
 • Hørselshemmet/døv og innlagt – erfaringer fra et samarbeidsprosjekt på Tiller DPS
 • Tolk og tolkebrukers erfaringer i møte med helsevesenet
  v/ NAV tolkeområdet og tolkebruker/tegnspråklærer Nora Sletteng

Pris

950,- før 20/6, ellers 1200,- (senest 15/9)
Tolkebehov og fakturaadresse må oppgis ved påmelding!

Påmelding

tillerdps@helsemn.no

Spørsmål

mette.perly.uthus@stolav.no

Når og hvor

Dato
04.10.2016 
Klokkeslett
09:00-16:00 
Sted
Quality Hotel Panorama (Tiller)
 
Arrangør
Tiller DPS, Regionfunksjonen for døve
sammen med Statped Midt