Hjertesykdom. Lærings- og mestringskurs

To dagers pasientopplæring for deg som har hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

 Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Rehabiliteringsklinikken
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Det serveres kaffe og te på kurset. Vi anbefaler at du tar med matpakke til lunsj.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 375,- pr. 2022). Ved frikort er kurset gratis.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Innhold

  • Hjertesykdom
  • Fysisk aktivitet
  • Livsstil
  • Ernæring
  • Psykiske reaksjoner etter hjertesykdom
  • Trygderettigheter

Mål

Gjennom tverrfaglig veiledning, gruppesamtaler og trening, er målet å gi deltagerne økt kunnskap om hjertesykdom og bedre forutsetninger for å håndtere hverdagen.  Pårørende er velkommen til å delta.

Nyttige nettadresser

Landsforeningen for hjerte- og lungesykdommer

Les mer om ulike hjertesykdommer på www.helsenorge.no


Fant du det du lette etter?