Hjernesvulst, "Veien videre", Mestringskurs

Kurs, 31.05.2017, Ervervet hjerneskade

Kurs for personer som har/har hatt hjernesvulst, og deres pårørende. Fagpersonell kan også delta


Målet med kurset er: økt kunnskap om de kognitive(usynlige) skadene en hjernetumor ev. kan gi, bli kjent med andre i samme situasjon, og få gode råd og tips fra de andre deltagerne og fagpersonell.

 

påmeldingsfrist 24. mai

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege.


Pasient/bruker Kr. 320 i egenandel som føres automatisk på egenandelskort. Regning sendes dersom du ikke har frikort. Reise dekkes som ved annet poliklinisk besøk på St Olavs hospital.

Pårørende/andre interesserte: Kr 200 som skal dekke servering. Betales kontant ved oppmøte.

Når og hvor

Dato
31.05.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30 
Sted
Vådanvegen 39, Lian
Vådanvegen 30
Kursrommet
 
Arrangør
Avdeling for ervervet hjerneskade
i samarbeid med nevrokirurgen 
Innlegg fra
Brukerinnlegg, psykolog, og sosionom 
Kontakt
Psykiatrisk sjukepleier, Ingunn Haus,
Telefon: 72 82 26 42
E-post: ingunn.haus@stolav.no