Hjernesvulst, "Det sitter i hodet", Mestringskurs

Kurs , 18.09.2018-19.09.2018 , Ervervet hjerneskade, Nevrokirurgisk sengepost

Dette kurset er for deg eller dere som opplever at hverdagen er endret på grunn av diagnosen hjernesvulst. Fagpersonell kan også delta


 
Her får dere mulighet til å diskutere og lære av hverandres erfaringer.


Målet med kurset :

  • Økt kunnskap gjennom undervisning fra fagpersonell.
  • Bli kjent med andre i samme situasjon.
  • Oppdage nye muligheter.

Målgruppe: Personer som har/ har hatt hjernetumor, og deres pårørende.

Påmeldingsfrist 10. september

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege.

Pasient/bruker: Kr. 345 i egenandel som føres automatisk på egenandelskort. Regning sendes dersom du ikke har frikort.
Reise dekkes som ved annet poliklinisk besøk på
St. Olavs hospital. Overnatting må ordnes selv.
Kontakt Pasientreiser før kurset:
Tlf. 05515; www.pasientreiser.no  

Pårørende/andre interesserte: Kr. 300 som skal dekke servering. Betales kontant ved oppmøte.

Når og hvor

Dato
18.09.2018-19.09.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Vådanvegen 39, Lian
Kursrommet i 1.etasje
 
Arrangør
Avdeling for ervervet hjerneskade, Nevrokirurgisk sengepost
i samarbeid med nevrokirurgen 
Innlegg fra
Bruker, nevrokirurg, nevropsykolog, ergoterapeut og sosionom 
Kontakt
Psykiatrisk sjukepleier, Ingunn Haus,
Telefon: 72 82 26 42
 

 

Et samarbeid mellom Hjernesvulstforeningen Midt-Norge, nevrokirurgisk avdeling og avdeling for ervervet hjerneskade, St.Olavs Hospital.


Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.