Hiv, lærings- og mestringskurs

Kurs, Kurset arrangeres fortløpende ved behov, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Lærings- og mestringskurs for personer med hiv.

Gjennom tverrfaglig veiledning og gruppesamtaler er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen.

Kurset arrangeres fortløpende etter behov av Lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner i samarbeid med Infeksjonsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital.

Sted

Lærings- og mestringssenteret, 1. etg. 1902-bygget, St. Olavs Hospital.

Kurskostnad

Kurset er gratis

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no


 

Når og hvor

Tid
Kurset arrangeres fortløpende ved behov
Sted
1902-bygget
1902-bygget, lærings- og mestringssenteret, 1. etg. vestfløya
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Infeksjonsmedisinsk avdeling 
Kontakt
Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på, ta kontakt med sykepleier Ingrid Slørdal, tlf. 72 82 51 55 / 98 85 69 84 eller Lærings- og mestringssenteret, tlf. 72 57 13 03