Hidrosadenitt. Lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 25.10.2019, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospital

Nasjonalt lærings- og mestringskurs for deg med hudsykdommen hidrosadenitt. Kurset går over en dag.

Hidrosadenitt er en kronisk hudsykdom kjennetegnet av ømme byller i armhulene og/eller lyskeområdet.

Målet med kurset er å få økt diagnosespesifikk kunnskap, samt bedre ferdigheter og tro på egen mestringsevne.

Opplæringen foregår i gruppe og formidles av helsepersonell og brukerrepresentant. Det vil være 8 til 10 deltakere tilstede per kurs. Kurset arrangeres fortløpende ved behov, en til to ganger per år.

Tema

  • Sykdom og behandlingsalternativer, ved hudlege
  • Sår og bandasjeutstyr, ved sykepleier
  • Fysisk aktivitet og avspenning hos pasienter med HS, ved fysioterapeut
  • Mestring, ved ergoterapeut
  • Arbeid og sosiale konsekvenser, ved sosionom
  • Erfaringsutveksling
  • Evaluering av kurset

Kurskostnad

Egenandel kr. 351,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Dersom du er pasient ved St. Olavs hospital og har fått beskjed om kurset via sykehuset, trenger du ikke ekstern henvisning.

Når og hvor

Dato
25.10.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
1902-bygget
Lærings- og mestringssenteret, 1. etasje, østfløya, 1902-bygget, St. Olavs hospital
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Hudavdelingen, St. Olavs hospital 
Innlegg fra
Hudlege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom 
Kontaktinformasjon
Påmelding til lærings- og mestringssenteret på tlf. 72 57 13 03.

 
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.