Hidrosadenitt. Lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, Kursdato bestemmes senere. Tid: kl. 9.00 - 15.00, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Nasjonalt lærings- og mestringskurs for deg med hudsykdommen hidrosadenitt. Kurset går over en dag.

Hidrosadenitt er en kronisk hudsykdom kjennetegnet av ømme byller i armhulene og/eller lyskeområdet.

Målet med kurset er å få økt diagnosespesifikk kunnskap, samt bedre ferdigheter og tro på egen mestringsevne.

Opplæringen foregår i gruppe og formidles av helsepersonell og brukerrepresentant. Det vil være 8 til 10 deltakere tilstede per kurs. Kurset arrangeres fortløpende ved behov.

Tema

  • Sykdom og behandlingsalternativer, ved hudlege
  • Sår og bandasjeutstyr, ved sykepleier
  • Informasjon om tilbudet fra sexolog
  • Fysisk aktivitet og avspenning hos pasienter med HS, ved fysioterapeut
  • Mestring, ved ergoterapeut
  • Arbeid og sosiale konsekvenser, ved sosionom
  • Erfaringsutveksling
  • Evaluering av kurset

Kurskostnad

Egenandel kr. 345,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset.

Henvisning leveres til kursansvarlig første kursdag, eventuelt sendes elektronisk til Lærings- og mestringssenter St. Olav eller per post til
St. Olavs hospital HF
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Dersom du er pasient ved St. Olavs hospital og har fått beskjed om kurset via sykehuset, trenger du ikke ekstern henvisning.

Når og hvor

Tid
Kursdato bestemmes senere. Tid: kl. 9.00 - 15.00
Sted
1902-bygget
Lærings- og mestringssenteret, 1. etg. østfløya, 1902-bygget, St. Olavs hospital
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Hudavdelingen, St. Olavs hospital 
Innlegg fra
Hudlege, sykepleier, sexolog, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom 
Kontakt
Påmelding til lærings- og mestringssenteret på tlf. 72 57 13 03.