Hidrosadenitt. Lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, Kl. 9.00 - 15.00, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Lærings- og mestringskurs for kvinner med hidrosadenitt. Kurset går over en dag.

Kurset arrangeres fortløpende ved behov.

Målet med kurset er å få økt diagnosespesifikk kunnskap, samt bedre ferdigheter og tro på egen mestringsevne.

Opplæringen foregår i gruppe og formidles av helsepersonell og brukerrepresentant. Det vil være 8 til 10 deltakere tilstede per kurs.

Tema

  • Sykdom og behandlingsalternativer, ved hudlege
  • Sår og bandasjeutstyr, ved sykepleier
  • Informasjon om tilbudet fra sexolog
  • Fysisk aktivitet og avspenning hos pasienter med HS, ved fysioterapeut
  • Mestring, ved ergoterapeut
  • Arbeid og sosiale konsekvenser, ved sosionom
  • Erfaringsutveksling
  • Evaluering av kurset

Kurskostnad

Egenandel kr. 345,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset.

Henvisning leveres til kursansvarlig første kursdag, eventuelt sendes elektronisk til Lærings- og mestringssenter St. Olav eller per post til
St. Olavs Hospital HF
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Dersom du er pasient ved St. Olavs Hospital og har fått beskjed om kurset via sykehuset, trenger du ikke ekstern henvisning.

Når og hvor

Tid
Kl. 9.00 - 15.00
Sted
1902-bygget
Lærings- og mestringssenteret, 1. etg. østfløya, 1902-bygget, St. Olavs Hospital
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs Hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Hudavdelingen, St. Olavs Hospital 
Innlegg fra
Hudlege, sykepleier, sexolog, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom 
Kontakt
Påmelding til lærings- og mestringssenteret på tlf. 72 57 13 03.
Påmeldingsfrist 25. mars 2017.