Helsepedagogikk

Kurs, 16.09.2019-21.10.2019, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospital

Introduksjonskurs for deg som driver med pasient- og pårørendeopplæring og/eller lærings- og mestringsaktivitet i gruppe.

Målgruppe

Helse- og sosialfaglig personell i kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Målsetting

Deltakerne skal få økt kunnskap og grunnleggende ferdigheter innen følgende områder:

  • Undervisning og undervisningsteori
  • Mestring og mestringsverktøy
  • Helsekommunikasjon og kommunikasjonsverktøy
  • Brukermedvirkning; Å leve med langvarige helseutfordringer
  • Gruppeledelse og grupper som læringsarena
  • Organisering

Praktisk informasjon

Kurset går over tre dager, med teori, videodemonstrasjoner, praktiske øvelser og en hjemmeoppgave mellom dag 2 og 3. 

Neste kurs arrangeres høsten 2020, datoer bestemmes senere.

Kurset er gratis.

Påmelding via Læringsportalen. https://kurs.helse-midt.no/Sider/Kurs-i-helsepedagogikk.aspx

Når og hvor

Dato
16.09.2019-21.10.2019 
Klokkeslett
09:00-15:30 Kurset arrangeres 16.9, 17.9 og 21.10
Sted
1902-bygget
Kurslokalet ligger i 1. etg. i 1902-bygget, i hallen ved inngangspartiet. Følg skilting til møterom 02M11
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med orkdalsregionen 
Kontaktinformasjon
Siv Hege Forbord
LMS-koordinator på lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner

e-post: siv.hege.forbord@stolav.no 
tlf: 72 57 46 33
 
Fant du det du lette etter?